Asset Class Navigation

LLDPE Linear Low Density Polyethylene (PCW) Financial Futures Calendar

Contract Month Product Code First Trade
Last Trade
Settlement First Holding
Last Holding
First Position
Last Position
First Notice
Last Notice
First Delivery
Last Delivery
Feb 2018 LPEG18 01 Mar 2016
28 Feb 2018
02 Mar 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2018 LPEH18 01 Apr 2016
29 Mar 2018
03 Apr 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2018 LPEJ18 02 May 2016
30 Apr 2018
02 May 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2018 LPEK18 01 Jun 2016
31 May 2018
04 Jun 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2018 LPEM18 01 Jul 2016
29 Jun 2018
03 Jul 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2018 LPEN18 01 Aug 2016
31 Jul 2018
02 Aug 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2018 LPEQ18 01 Sep 2016
31 Aug 2018
05 Sep 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2018 LPEU18 03 Oct 2016
28 Sep 2018
02 Oct 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2018 LPEV18 01 Nov 2016
31 Oct 2018
02 Nov 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2018 LPEX18 01 Dec 2016
30 Nov 2018
04 Dec 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2018 LPEZ18 03 Jan 2017
31 Dec 2018
03 Jan 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2019 LPEF19 01 Feb 2017
31 Jan 2019
04 Feb 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2019 LPEG19 01 Mar 2017
28 Feb 2019
04 Mar 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2019 LPEH19 03 Apr 2017
29 Mar 2019
02 Apr 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2019 LPEJ19 01 May 2017
30 Apr 2019
02 May 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2019 LPEK19 01 Jun 2017
31 May 2019
04 Jun 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2019 LPEM19 03 Jul 2017
28 Jun 2019
02 Jul 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2019 LPEN19 01 Aug 2017
31 Jul 2019
02 Aug 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2019 LPEQ19 01 Sep 2017
30 Aug 2019
04 Sep 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2019 LPEU19 02 Oct 2017
30 Sep 2019
02 Oct 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2019 LPEV19 01 Nov 2017
31 Oct 2019
04 Nov 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2019 LPEX19 01 Dec 2017
29 Nov 2019
03 Dec 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2019 LPEZ19 02 Jan 2018
31 Dec 2019
03 Jan 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2020 LPEF20 01 Feb 2018
31 Jan 2020
04 Feb 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2020 LPEG20 01 Mar 2018
28 Feb 2020
03 Mar 2020 -
-
-
-
-
-
-
-