Asset Class Navigation

HDPE High Density Polyethylene (PCW) Financial Futures Calendar

Contract Month Product Code First Trade
Last Trade
Settlement First Holding
Last Holding
First Position
Last Position
First Notice
Last Notice
First Delivery
Last Delivery
May 2016 HPEK16 02 Jun 2014
31 May 2016
02 Jun 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2016 HPEM16 01 Jul 2014
30 Jun 2016
05 Jul 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2016 HPEN16 01 Aug 2014
29 Jul 2016
02 Aug 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2016 HPEQ16 02 Sep 2014
31 Aug 2016
02 Sep 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2016 HPEU16 01 Oct 2014
30 Sep 2016
04 Oct 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2016 HPEV16 03 Nov 2014
31 Oct 2016
02 Nov 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2016 HPEX16 01 Dec 2014
30 Nov 2016
02 Dec 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2016 HPEZ16 02 Jan 2015
30 Dec 2016
03 Jan 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2017 HPEF17 02 Feb 2015
31 Jan 2017
02 Feb 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2017 HPEG17 02 Mar 2015
28 Feb 2017
02 Mar 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2017 HPEH17 01 Apr 2015
31 Mar 2017
04 Apr 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2017 HPEJ17 01 May 2015
28 Apr 2017
02 May 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2017 HPEK17 01 Jun 2015
31 May 2017
02 Jun 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2017 HPEM17 01 Jul 2015
30 Jun 2017
05 Jul 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2017 HPEN17 03 Aug 2015
31 Jul 2017
02 Aug 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2017 HPEQ17 01 Sep 2015
31 Aug 2017
05 Sep 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2017 HPEU17 01 Oct 2015
29 Sep 2017
03 Oct 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2017 HPEV17 02 Nov 2015
31 Oct 2017
02 Nov 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2017 HPEX17 01 Dec 2015
30 Nov 2017
04 Dec 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2017 HPEZ17 04 Jan 2016
29 Dec 2017
03 Jan 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2018 HPEF18 01 Feb 2016
31 Jan 2018
02 Feb 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2018 HPEG18 01 Mar 2016
28 Feb 2018
02 Mar 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2018 HPEH18 01 Apr 2016
29 Mar 2018
03 Apr 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2018 HPEJ18 02 May 2016
30 Apr 2018
02 May 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2018 HPEK18 01 Jun 2016
31 May 2018
04 Jun 2018 -
-
-
-
-
-
-
-