Asset Class Navigation

Transco Zone 6 Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 02/2018 02/2018 1,850 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 03/2018 03/2018 1,450 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 04/2018 10/2018 950 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 11/2018 12/2021 950 USD 15.000%