Asset Class Navigation

Transco Zone 6 Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 11/2017 11/2017 1,450 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 12/2017 12/2017 1,100 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 01/2018 03/2018 950 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 04/2018 12/2021 950 USD 15.000%