Asset Class Navigation

Sumas Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 07/2018 07/2018 460 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 08/2018 11/2018 350 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SUMAS BASIS FUT NK 12/2018 12/2021 240 USD 0.025