Asset Class Navigation

San Juan Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 07/2018 07/2018 350 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 08/2018 12/2021 325 USD 0.025