Asset Class Navigation

San Juan Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 12/2017 01/2018 240 USD 0.025
NYM NATURAL GAS SAN JUAN BASIS FUT NJ 02/2018 12/2021 170 USD 0.025