Asset Class Navigation

Panhandle Natural Gas (Platts IFERC) Fixed Price Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS PANHANDLE PIPE FUT XH 07/2018 08/2018 550 USD 0.12
NYM NATURAL GAS PANHANDLE PIPE FUT XH 09/2018 12/2021 500 USD 0.06