Asset Class Navigation

Panhandle Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 11/2017 11/2017 140 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 12/2017 03/2018 100 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 04/2018 10/2021 100 USD 15.000%