Asset Class Navigation

Panhandle Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 01/2018 01/2018 170 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 02/2018 03/2018 160 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 04/2018 10/2021 160 USD 15.000%