Asset Class Navigation

OneOk, Oklahoma Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS ONEOK OKLAHOMA NG BASIS 8X 12/2017 01/2018 180 USD 0.025
NYM NATURAL GAS ONEOK OKLAHOMA NG BASIS 8X 02/2018 12/2021 150 USD 0.025