Asset Class Navigation

OneOk, Oklahoma Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS ONEOK OKLAHOMA NG BASIS 8X 11/2017 11/2017 150 USD 0.025
NYM NATURAL GAS ONEOK OKLAHOMA NG BASIS 8X 12/2017 12/2021 125 USD 0.025