Asset Class Navigation

Demarc Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS NORTHERN NATURAL GAS DEMAR BASIS FUT PE 12/2015 12/2015 630 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NORTHERN NATURAL GAS DEMAR BASIS FUT PE 01/2016 04/2016 400 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NORTHERN NATURAL GAS DEMAR BASIS FUT PE 05/2016 12/2020 360 USD 0.025