Asset Class Navigation

Demarc Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS NORTHERN NATURAL GAS DEMAR BASIS FUT PE 09/2015 09/2015 630 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NORTHERN NATURAL GAS DEMAR BASIS FUT PE 10/2015 01/2016 400 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NORTHERN NATURAL GAS DEMAR BASIS FUT PE 02/2016 12/2020 300 USD 0.025