Asset Class Navigation

Demarc Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS NORTHERN NATURAL GAS DEMAR BASIS FUT PE 03/2015 03/2015 700 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NORTHERN NATURAL GAS DEMAR BASIS FUT PE 04/2015 07/2015 460 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NORTHERN NATURAL GAS DEMAR BASIS FUT PE 08/2015 12/2020 300 USD 0.025