Asset Class Navigation

MichCon Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 07/2018 07/2018 220 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 08/2018 10/2018 205 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 11/2018 10/2020 140 USD 25.000%