Asset Class Navigation

MichCon Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 11/2017 11/2017 130 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 12/2017 02/2018 100 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 03/2018 10/2018 70 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 11/2018 10/2020 95 USD 25.000%