Asset Class Navigation

MichCon Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 03/2018 03/2018 220 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 04/2018 06/2018 205 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 07/2018 10/2020 140 USD 25.000%