Asset Class Navigation

LNG Japan/Korea Marker (Platts) Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 02/2018 03/2018 2,700 USD 0.08
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 04/2018 04/2018 3,700 USD 0.08
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 05/2018 12/2020 3,300 USD 0.08