Asset Class Navigation

Henry Hub Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 01/2018 01/2018 12 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 02/2018 02/2018 7 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB BASIS FUT HB 03/2018 12/2018 6 USD 25.000%