Asset Class Navigation

CIG Rockies Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS CIG BASIS CI 12/2017 01/2018 325 USD 0.025
NYM NATURAL GAS CIG BASIS CI 02/2018 08/2020 110 USD 0.025
NYM NATURAL GAS CIG BASIS CI 07/2018 12/2018 80 USD 0.025
NYM NATURAL GAS CIG BASIS CI 09/2020 12/2021 180 USD 0.025