Asset Class Navigation

CIG Rockies Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS CIG BASIS CI 11/2017 11/2017 325 USD 0.025
NYM NATURAL GAS CIG BASIS CI 12/2017 06/2020 110 USD 0.025
NYM NATURAL GAS CIG BASIS CI 05/2018 10/2018 80 USD 0.025
NYM NATURAL GAS CIG BASIS CI 07/2020 12/2021 180 USD 0.025