Asset Class Navigation

TETCO STX Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS TETCO STX BASIS TX 05/2018 05/2018 170 USD 0.025
NYM NATURAL GAS TETCO STX BASIS TX 06/2018 12/2021 120 USD 0.025