Asset Class Navigation

TETCO STX Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS TETCO STX BASIS TX 11/2017 11/2017 170 USD 0.025
NYM NATURAL GAS TETCO STX BASIS TX 12/2017 12/2021 120 USD 0.025