Asset Class Navigation

USD Malaysian Palm Olein Calendar Futures Calendar

Contract Month Product Code First Trade
Last Trade
Settlement First Holding
Last Holding
First Position
Last Position
First Notice
Last Notice
First Delivery
Last Delivery
Feb 2018 OPFG18 27 Jun 2016
28 Feb 2018
28 Feb 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2018 OPFH18 27 Jun 2016
02 Apr 2018
02 Apr 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2018 OPFJ18 27 Jun 2016
30 Apr 2018
30 Apr 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2018 OPFK18 27 Jun 2016
31 May 2018
31 May 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2018 OPFM18 27 Jun 2016
29 Jun 2018
29 Jun 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2018 OPFN18 01 Sep 2016
31 Jul 2018
31 Jul 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2018 OPFQ18 03 Oct 2016
31 Aug 2018
31 Aug 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2018 OPFU18 01 Nov 2016
28 Sep 2018
28 Sep 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2018 OPFV18 01 Dec 2016
31 Oct 2018
31 Oct 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2018 OPFX18 03 Jan 2017
30 Nov 2018
30 Nov 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2018 OPFZ18 01 Feb 2017
31 Dec 2018
31 Dec 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2019 OPFF19 01 Mar 2017
31 Jan 2019
31 Jan 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2019 OPFG19 03 Apr 2017
28 Feb 2019
28 Feb 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2019 OPFH19 01 May 2017
29 Mar 2019
29 Mar 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2019 OPFJ19 01 Jun 2017
30 Apr 2019
30 Apr 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2019 OPFK19 03 Jul 2017
31 May 2019
31 May 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2019 OPFM19 01 Aug 2017
28 Jun 2019
28 Jun 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2019 OPFN19 01 Sep 2017
31 Jul 2019
31 Jul 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2019 OPFQ19 02 Oct 2017
30 Aug 2019
30 Aug 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2019 OPFU19 01 Nov 2017
30 Sep 2019
30 Sep 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2019 OPFV19 01 Dec 2017
31 Oct 2019
31 Oct 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2019 OPFX19 02 Jan 2018
29 Nov 2019
29 Nov 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2019 OPFZ19 01 Feb 2018
31 Dec 2019
31 Dec 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2020 OPFF20 01 Mar 2018
31 Jan 2020
31 Jan 2020 -
-
-
-
-
-
-
-