Asset Class Navigation

USD Malaysian Palm Olein Calendar Swaps Margins

Start Period End Period
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 10/2017 10/2017 258 USD 25.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 11/2017 08/2019 1,000 USD 25.000%