Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Volume

월물 거래량 Deliveries 미결제약정
거래시장 세부사항 거래 유형 내역 종가 변동
Globex 공개호가 PNT / ClearPort 전체 거래량 대량 거래 EFP EFR EFS TAS
DEC 17 1,030,084 0 2,100 1,032,184 2,100 0 0 0 0 0 1,315,103 -449,034
MAR 18 1,641,795 0 17,266 1,659,061 0 16,009 1,257 0 0 0 2,523,179 452,102
JUN 18 4,560 0 0 4,560 0 0 0 0 0 0 13,905 3,138
SEP 18 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 939 8
DEC 18 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 44 0
Totals 2,676,472 0 19,366 2,695,838 2,100 16,009 1,257 0 0 0 3,853,170 6,214

옵션 유형