Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Volume

월물 거래량 Deliveries 미결제약정
거래시장 세부사항 거래 유형 내역 종가 변동
Globex 공개호가 PNT / ClearPort 전체 거래량 대량 거래 EFP EFR EFS TAS
DEC 17 1,229,588 0 37,013 1,266,601 0 37,013 0 0 0 0 1,764,137 -571,926
MAR 18 1,630,946 0 2,174 1,633,120 0 2,174 0 0 0 0 2,071,077 678,143
JUN 18 2,660 0 0 2,660 0 0 0 0 0 0 10,767 243
SEP 18 33 0 0 33 0 0 0 0 0 0 931 0
DEC 18 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 44 2
Totals 2,863,233 0 39,187 2,902,420 0 39,187 0 0 0 0 3,846,956 106,462

옵션 유형