Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Volume

월물 거래량 Deliveries 미결제약정
거래시장 세부사항 거래 유형 내역 종가 변동
Globex 공개호가 PNT / ClearPort 전체 거래량 대량 거래 EFP EFR EFS TAS
DEC 17 1,147,244 0 7,620 1,154,864 1,254 2,723 3,643 0 0 0 2,336,063 -354,173
MAR 18 1,325,103 0 1,950 1,327,053 1,000 950 0 0 0 0 1,392,934 531,234
JUN 18 746 0 0 746 0 0 0 0 0 0 10,524 -25
SEP 18 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 931 4
DEC 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
Totals 2,473,141 0 9,570 2,482,711 2,254 3,673 3,643 0 0 0 3,740,494 177,040

옵션 유형