Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Volume

월물 거래량 Deliveries 미결제약정
거래시장 세부사항 거래 유형 내역 종가 변동
Globex 공개호가 PNT / ClearPort 전체 거래량 대량 거래 EFP EFR EFS TAS
DEC 17 762,059 0 8,753 770,812 4,895 3,858 0 0 0 0 3,196,045 -17,563
MAR 18 11,087 0 0 11,087 0 0 0 0 0 0 113,478 4,735
JUN 18 79 0 0 79 0 0 0 0 0 0 7,205 52
SEP 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 77 0
DEC 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
Totals 773,226 0 8,753 781,979 4,895 3,858 0 0 0 0 3,316,844 -12,776

옵션 유형