Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Volume

월물 거래량 Deliveries 미결제약정
거래시장 세부사항 거래 유형 내역 종가 변동
Globex 공개호가 PNT / ClearPort 전체 거래량 대량 거래 EFP EFR EFS TAS
DEC 17 147,290 0 1,000 148,290 0 1,000 0 0 0 0 187,972 -48,614
MAR 18 253,958 0 0 253,958 0 0 0 0 0 0 157,407 56,594
JUN 18 80 0 0 80 0 0 0 0 0 0 397 13
DEC 18 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 1
Totals 401,330 0 1,000 402,330 0 1,000 0 0 0 0 345,783 7,994

옵션 유형