Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Volume

월물 거래량 Deliveries 미결제약정
거래시장 세부사항 거래 유형 내역 종가 변동
Globex 공개호가 PNT / ClearPort 전체 거래량 대량 거래 EFP EFR EFS TAS
DEC 17 177,925 0 605 178,530 0 605 0 0 0 0 278,508 -1,160
MAR 18 386 0 0 386 0 0 0 0 0 0 1,077 48
JUN 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
DEC 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totals 178,311 0 605 178,916 0 605 0 0 0 0 279,675 -1,112

옵션 유형