Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Volume

월물 거래량 Deliveries 미결제약정
거래시장 세부사항 거래 유형 내역 종가 변동
Globex 공개호가 PNT / ClearPort 전체 거래량 대량 거래 EFP EFR EFS TAS
DEC 17 220,387 0 1,830 222,217 0 1,830 0 0 0 0 275,737 -2,928
MAR 18 178 0 0 178 0 0 0 0 0 0 1,114 3
JUN 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 87 0
DEC 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totals 220,566 0 1,830 222,396 0 1,830 0 0 0 0 276,942 -2,925

옵션 유형