Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Volume

월물 거래량 Deliveries 미결제약정
거래시장 세부사항 거래 유형 내역 종가 변동
Globex 공개호가 PNT / ClearPort 전체 거래량 대량 거래 EFP EFR EFS TAS
DEC 17 105,298 0 3,750 109,048 0 3,750 0 0 0 0 136,784 -18,857
MAR 18 324,688 0 0 324,688 0 0 0 0 0 0 234,407 28,414
JUN 18 95 0 0 95 0 0 0 0 0 0 460 52
DEC 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Totals 430,081 0 3,750 433,831 0 3,750 0 0 0 0 371,658 9,609

옵션 유형