Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Volume

월물 거래량 Deliveries 미결제약정
거래시장 세부사항 거래 유형 내역 종가 변동
Globex 공개호가 PNT / ClearPort 전체 거래량 대량 거래 EFP EFR EFS TAS
DEC 17 331,712 0 500 332,212 0 500 0 0 0 0 278,665 -213
MAR 18 405 0 0 405 0 0 0 0 0 0 1,111 -3
JUN 18 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 87 0
DEC 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totals 332,122 0 500 332,622 0 500 0 0 0 0 279,867 -216

옵션 유형