Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Volume

월물 거래량 Deliveries 미결제약정
거래시장 세부사항 거래 유형 내역 종가 변동
Globex 공개호가 PNT / ClearPort 전체 거래량 대량 거래 EFP EFR EFS TAS
DEC 17 272,046 0 3,800 275,846 0 3,800 0 0 0 0 288,997 -3,217
MAR 18 612 0 0 612 0 0 0 0 0 0 2,379 -73
JUN 18 66 0 0 66 0 0 0 0 0 0 199 50
DEC 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Totals 272,724 0 3,800 276,524 0 3,800 0 0 0 0 291,581 -3,240

옵션 유형