Asset Class Navigation

Silver Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
SEP 2017 SEP 2017 Show Price Chart - - 16.937 - - - 0 - 16:45:00 CT
21 Sep 2017
OCT 2017 OCT 2017 Show Price Chart - - 16.946 - - - 0 18.146 / 15.746 17:05:30 CT
21 Sep 2017
NOV 2017 NOV 2017 Show Price Chart - - 16.985 - - - 0 18.185 / 15.785 16:45:00 CT
21 Sep 2017
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 17.025 +0.007 17.018 17.035 17.040 17.010 402 18.218 / 15.818 18:02:02 CT
21 Sep 2017
JAN 2018 JAN 2018 Show Price Chart 17.075 +0.025 17.050 17.075 17.075 17.075 2 18.250 / 15.850 17:46:04 CT
21 Sep 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 17.100 -0.013 17.113 17.110 17.110 17.100 6 18.313 / 15.913 17:58:43 CT
21 Sep 2017
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart - - 17.178 - - - 0 18.378 / 15.978 16:45:00 CT
21 Sep 2017
JUL 2018 JUL 2018 Show Price Chart - - 17.243 - - - 0 18.443 / 16.043 16:45:00 CT
21 Sep 2017
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart - - 17.309 - - - 0 18.509 / 16.109 16:45:00 CT
21 Sep 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart - - 17.407 - - - 0 18.607 / 16.207 16:45:00 CT
21 Sep 2017
JAN 2019 JAN 2019 Show Price Chart - - 17.454 - - - 0 18.654 / 16.254 16:45:00 CT
21 Sep 2017
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 17.498 - - - 0 18.698 / 16.298 16:45:00 CT
21 Sep 2017
MAY 2019 MAY 2019 Show Price Chart - - 17.538 - - - 0 18.738 / 16.338 16:45:00 CT
21 Sep 2017
JUL 2019 JUL 2019 Show Price Chart - - 17.588 - - - 0 18.788 / 16.388 16:45:00 CT
21 Sep 2017
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 17.755 - - - 0 18.955 / 16.555 16:45:00 CT
21 Sep 2017
JUL 2020 JUL 2020 Show Price Chart - - 17.938 - - - 0 19.138 / 16.738 16:45:00 CT
21 Sep 2017
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 18.105 - - - 0 19.305 / 16.905 16:45:00 CT
21 Sep 2017
JUL 2021 JUL 2021 Show Price Chart - - 18.278 - - - 0 19.478 / 17.078 16:45:00 CT
21 Sep 2017
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 18.451 - - - 0 19.651 / 17.251 16:45:00 CT
21 Sep 2017
JUL 2022 JUL 2022 Show Price Chart - - 18.623 - - - 0 19.823 / 17.423 16:45:00 CT
21 Sep 2017