Asset Class Navigation

Gold Kilo Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
SEP 2017 Show Price Chart - - 1286.7 - - - 0 1378.6 / 1198.6 16:37:52 CT
18 Aug 2017
OCT 2017 Show Price Chart 1291.5 +2.9 1288.6 1296.5 1296.5 1291.5 6 1380.5 / 1200.5 16:37:21 CT
18 Aug 2017
NOV 2017 Show Price Chart - - 0.0 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Aug 2017
DEC 2017 Show Price Chart 1300.5 +9.1 1291.4 1295.3 1300.5 1294.7 17 1383.3 / 1203.3 16:37:56 CT
18 Aug 2017
FEB 2018 Show Price Chart - - 1294.9 - - - 0 1386.7 / 1206.7 16:38:01 CT
18 Aug 2017
APR 2018 Show Price Chart - - 1298.4 - - - 0 1390.2 / 1210.2 16:37:51 CT
18 Aug 2017
JUN 2018 Show Price Chart - - 1301.9 - - - 0 1393.7 / 1213.7 16:38:12 CT
18 Aug 2017
AUG 2018 Show Price Chart - - 1305.5 - - - 0 1397.3 / 1217.3 16:37:14 CT
18 Aug 2017