Asset Class Navigation

Gold Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
AUG 2017 AUG 2017 Show Price Chart 1289.0 +3.9 1285.1 1289.4 1289.4 1286.9 250 No Limit 13:05:10 CT
23 Aug 2017
SEP 2017 SEP 2017 Show Price Chart 1289.4 +3.8 1285.6 1285.1 1290.7 1283.1 506 1375.6 / 1195.6 14:20:31 CT
23 Aug 2017
OCT 2017 OCT 2017 Show Price Chart 1291.8 +4.2 1287.6 1286.9 1293.7 1284.7 3,699 1377.6 / 1197.6 14:20:31 CT
23 Aug 2017
NOV 2017 NOV 2017 Show Price Chart - - 0.0 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Aug 2017
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 1295.4 +4.4 1291.0 1290.4 1297.0 1287.9 221,953 1381.0 / 1201.0 14:20:53 CT
23 Aug 2017
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart 1298.2 +3.6 1294.6 1293.2 1300.1 1292.8 1,028 1384.6 / 1204.6 13:00:03 CT
23 Aug 2017
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart 1302.2 +4.0 1298.2 1296.0 1303.0 1296.0 1,092 1388.2 / 1208.2 13:34:20 CT
23 Aug 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 1305.3 +3.5 1301.8 1305.8 1306.0 1302.8 995 1391.8 / 1211.8 13:21:23 CT
23 Aug 2017
AUG 2018 AUG 2018 Show Price Chart - - 1305.4 - - - 1,494 1395.4 / 1215.4 11:19:32 CT
23 Aug 2017
OCT 2018 OCT 2018 Show Price Chart 1307.1 -1.9 1309.0 1307.1 1307.1 1307.1 1,036 1399.0 / 1219.0 08:15:33 CT
23 Aug 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart 1315.8 +3.1 1312.7 1315.8 1315.8 1315.8 1,097 1402.7 / 1222.7 12:32:16 CT
23 Aug 2017
FEB 2019 FEB 2019 Show Price Chart - - 1316.5 - - - 0 1406.5 / 1226.5 01:48:24 CT
23 Aug 2017
APR 2019 APR 2019 Show Price Chart - - 1320.3 - - - 0 1410.3 / 1230.3 18:31:41 CT
22 Aug 2017
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 1324.2 - - - 0 1414.2 / 1234.2 18:31:21 CT
22 Aug 2017
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 1335.5 - - - 0 1425.5 / 1245.5 18:31:16 CT
22 Aug 2017
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 1346.5 - - - 0 1436.5 / 1256.5 18:31:46 CT
22 Aug 2017
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 1358.6 - - - 0 1448.6 / 1268.6 18:31:42 CT
22 Aug 2017
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 1371.1 - - - 0 1461.1 / 1281.1 18:31:09 CT
22 Aug 2017
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 1384.5 - - - 0 1474.5 / 1294.5 18:31:32 CT
22 Aug 2017
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 1397.5 - - - 0 1487.5 / 1307.5 18:31:46 CT
22 Aug 2017
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 1411.5 - - - 0 1501.5 / 1321.5 18:31:39 CT
22 Aug 2017
JUN 2023 JUN 2023 Show Price Chart - - 1425.5 - - - 0 1515.5 / 1335.5 18:31:57 CT
22 Aug 2017