Asset Class Navigation

E-micro Gold Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
DEC 2017 Show Price Chart - - 1245.2 - - - 0 - 16:00:00 CT
10 Dec 2017
FEB 2018 Show Price Chart 1251.2 +2.8 1248.4 1250.1 1251.9 1248.9 344 1338.4 / 1158.4 23:50:01 CT
10 Dec 2017
APR 2018 Show Price Chart 1254.8 +2.0 1252.8 1254.8 1254.8 1254.8 4 1342.8 / 1162.8 23:44:47 CT
10 Dec 2017
JUN 2018 Show Price Chart - - 1257.1 - - - 0 1347.1 / 1167.1 23:44:19 CT
10 Dec 2017
AUG 2018 Show Price Chart 1264.0 +2.4 1261.6 1264.0 1264.0 1264.0 1 1351.6 / 1171.6 23:05:29 CT
10 Dec 2017
OCT 2018 Show Price Chart - - 1266.0 - - - 0 1356.0 / 1176.0 23:45:07 CT
10 Dec 2017
DEC 2018 Show Price Chart 1273.2 +2.7 1270.5 1271.7 1273.2 1271.5 63 1360.5 / 1180.5 23:44:19 CT
10 Dec 2017
FEB 2019 Show Price Chart - - 1275.2 - - - 0 1365.2 / 1185.2 16:00:00 CT
10 Dec 2017
APR 2019 Show Price Chart - - 1280.0 - - - 0 1370.0 / 1190.0 16:00:00 CT
10 Dec 2017
JUN 2019 Show Price Chart - - 1284.8 - - - 0 1374.8 / 1194.8 16:00:00 CT
10 Dec 2017
AUG 2019 Show Price Chart - - 1289.4 - - - 0 1379.4 / 1199.4 16:00:00 CT
10 Dec 2017
OCT 2019 Show Price Chart - - 1294.1 - - - 0 1384.1 / 1204.1 16:00:00 CT
10 Dec 2017
DEC 2019 Show Price Chart - - - - - - 0 - -