Asset Class Navigation

Copper Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
OCT 2017 OCT 2017 Show Price Chart 3.1545 +0.0015 3.1530 3.1790 3.1790 3.1325 168 No Limit 15:32:08 CT
20 Oct 2017
NOV 2017 NOV 2017 Show Price Chart 3.1600 +0.0010 3.1590 3.1625 3.1955 3.1415 1,142 3.3565 / 2.9565 16:38:57 CT
20 Oct 2017
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 3.1700 +0.0025 3.1675 3.1720 3.2105 3.1430 110,158 3.3655 / 2.9655 16:38:16 CT
20 Oct 2017
JAN 2018 JAN 2018 Show Price Chart 3.1780 +0.0025 3.1755 3.1785 3.2045 3.1595 27 3.3735 / 2.9735 16:38:24 CT
20 Oct 2017
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart 3.1795 -0.0020 3.1815 3.2030 3.2030 3.1740 12 3.3795 / 2.9795 16:38:02 CT
20 Oct 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 3.1875 +0.0005 3.1870 3.1905 3.2290 3.1635 5,356 3.3850 / 2.9850 16:38:16 CT
20 Oct 2017
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart 3.1935 -0.0005 3.1940 3.1935 3.1935 3.1935 4 3.3920 / 2.9920 16:38:51 CT
20 Oct 2017
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart 3.1980 -0.0015 3.1995 3.2250 3.2365 3.1770 2,088 3.3970 / 2.9970 16:37:58 CT
20 Oct 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 3.1960 -0.0085 3.2045 3.1940 3.1960 3.1940 3 3.4020 / 3.0020 16:38:35 CT
20 Oct 2017
JUL 2018 JUL 2018 Show Price Chart 3.2070 -0.0020 3.2090 3.2365 3.2405 3.2020 1,639 3.4060 / 3.0060 16:38:02 CT
20 Oct 2017
AUG 2018 AUG 2018 Show Price Chart - - 3.2135 - - - 0 3.4100 / 3.0100 16:37:58 CT
20 Oct 2017
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart 3.2080 -0.0090 3.2170 3.2340 3.2340 3.1920 737 3.4130 / 3.0130 16:38:08 CT
20 Oct 2017
OCT 2018 OCT 2018 Show Price Chart - - 3.2225 - - - 8 3.4180 / 3.0180 16:38:21 CT
20 Oct 2017
NOV 2018 NOV 2018 Show Price Chart - - 3.2245 - - - 0 3.4200 / 3.0200 16:38:19 CT
20 Oct 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart 3.2120 -0.0135 3.2255 3.2150 3.2160 3.2120 462 3.4210 / 3.0210 16:38:03 CT
20 Oct 2017
JAN 2019 JAN 2019 Show Price Chart - - 3.2280 - - - 0 3.4235 / 3.0235 16:38:51 CT
20 Oct 2017
FEB 2019 FEB 2019 Show Price Chart - - 3.2300 - - - 0 3.4255 / 3.0255 16:38:04 CT
20 Oct 2017
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 3.2320 - - - 32 3.4275 / 3.0275 16:38:46 CT
20 Oct 2017
APR 2019 APR 2019 Show Price Chart - - 3.2340 - - - 0 3.4300 / 3.0300 16:38:39 CT
20 Oct 2017
MAY 2019 MAY 2019 Show Price Chart - - 3.2355 - - - 26 3.4320 / 3.0320 16:38:29 CT
20 Oct 2017
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 3.2380 - - - 0 3.4345 / 3.0345 16:38:36 CT
20 Oct 2017
JUL 2019 JUL 2019 Show Price Chart - - 3.2385 - - - 0 3.4350 / 3.0350 16:38:55 CT
20 Oct 2017
AUG 2019 AUG 2019 Show Price Chart - - 3.2390 - - - 0 3.4355 / 3.0355 16:38:25 CT
20 Oct 2017
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 3.2395 - - - 0 3.4360 / 3.0360 16:38:35 CT
20 Oct 2017
OCT 2019 OCT 2019 Show Price Chart - - 0.0000 - - - 0 - 16:45:00 CT
19 Oct 2017
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 3.2405 - - - 0 3.4370 / 3.0370 16:38:07 CT
20 Oct 2017
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 3.2415 - - - 0 3.4380 / 3.0380 16:38:32 CT
20 Oct 2017
MAY 2020 MAY 2020 Show Price Chart - - 3.2420 - - - 0 3.4385 / 3.0385 16:38:16 CT
20 Oct 2017
JUL 2020 JUL 2020 Show Price Chart - - 3.2425 - - - 0 3.4390 / 3.0390 16:38:11 CT
20 Oct 2017
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 3.2430 - - - 0 3.4395 / 3.0395 16:38:06 CT
20 Oct 2017
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 3.2435 - - - 0 3.4400 / 3.0400 16:38:09 CT
20 Oct 2017
MAR 2021 MAR 2021 Show Price Chart - - 3.2440 - - - 0 3.4405 / 3.0405 16:38:14 CT
20 Oct 2017
MAY 2021 MAY 2021 Show Price Chart - - 3.2445 - - - 0 3.4410 / 3.0410 16:38:31 CT
20 Oct 2017
JUL 2021 JUL 2021 Show Price Chart - - 3.2450 - - - 0 3.4415 / 3.0415 16:38:42 CT
20 Oct 2017
SEP 2021 SEP 2021 Show Price Chart - - 3.2455 - - - 0 3.4420 / 3.0420 16:38:12 CT
20 Oct 2017
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 3.2460 - - - 0 3.4425 / 3.0425 16:38:23 CT
20 Oct 2017
MAR 2022 MAR 2022 Show Price Chart - - 3.2465 - - - 0 3.4430 / 3.0430 16:38:35 CT
20 Oct 2017
MAY 2022 MAY 2022 Show Price Chart - - 3.2470 - - - 0 3.4435 / 3.0435 16:38:09 CT
20 Oct 2017
JUL 2022 JUL 2022 Show Price Chart - - 3.2475 - - - 0 3.4440 / 3.0440 16:38:32 CT
20 Oct 2017
SEP 2022 SEP 2022 Show Price Chart - - 3.2480 - - - 0 3.4445 / 3.0445 16:38:58 CT
20 Oct 2017

銅期貨

COMEX銅期貨(HG)合約旨在滿足北美銅產業方方面面的需要,同時對於投資界而言,也是重要的風險管理工具和提供回報機會。銅在美國市場充分融合,是貫穿銅產業價值鏈之主導性基準。

交易銅的優勢

  •      實物交割月度期貨合約
  •      期貨曲線的日內價格和價差真實透明
  •      精簡的交割流程
  •      每日按市價計值
  •      可以利用芝商所的基礎金屬和貴金屬合約,以及原油、股票和外匯合約進行保證金沖抵