Asset Class Navigation

Swiss Franc Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
SEP 2017 Show Price Chart 1.0412 +0.0027 1.0385 1.0383 1.0434 1.0343 19,406 1.0785 / 0.9985 14:32:57 CT
21 Aug 2017
DEC 2017 Show Price Chart 1.0477 +0.0031 1.0446 1.0443 1.0486 1.0414 90 1.0846 / 1.0046 13:31:39 CT
21 Aug 2017
MAR 2018 Show Price Chart - - 1.0514 - - - 0 1.0914 / 1.0114 09:58:16 CT
21 Aug 2017
JUN 2018 Show Price Chart - - 1.0580 - - - 0 1.0980 / 1.0180 09:58:09 CT
21 Aug 2017
SEP 2018 Show Price Chart - - 1.0647 - - - 0 1.1047 / 1.0247 09:58:00 CT
21 Aug 2017
DEC 2018 Show Price Chart - - 1.0715 - - - 0 1.1115 / 1.0315 09:57:35 CT
21 Aug 2017
MAR 2019 Show Price Chart - - 1.0784 - - - 0 1.1184 / 1.0384 09:22:36 CT
21 Aug 2017
JUN 2019 Show Price Chart - - 1.0853 - - - 0 1.1253 / 1.0453 16:00:00 CT
20 Aug 2017
SEP 2019 Show Price Chart - - 1.0923 - - - 0 1.1323 / 1.0523 16:00:00 CT
20 Aug 2017
DEC 2019 Show Price Chart - - 1.0991 - - - 0 1.1391 / 1.0591 16:00:00 CT
20 Aug 2017
MAR 2020 Show Price Chart - - 1.1059 - - - 0 1.1459 / 1.0659 16:00:00 CT
20 Aug 2017
JUN 2020 Show Price Chart - - 1.1128 - - - 0 1.1528 / 1.0728 16:00:00 CT
20 Aug 2017
SEP 2020 Show Price Chart - - 1.1199 - - - 0 1.1599 / 1.0799 16:00:00 CT
20 Aug 2017
DEC 2020 Show Price Chart - - 1.1270 - - - 0 1.1670 / 1.0870 16:00:00 CT
20 Aug 2017
MAR 2021 Show Price Chart - - 1.1342 - - - 0 1.1742 / 1.0942 16:00:00 CT
20 Aug 2017
JUN 2021 Show Price Chart - - 1.1414 - - - 0 1.1814 / 1.1014 16:00:00 CT
20 Aug 2017
SEP 2021 Show Price Chart - - 1.1488 - - - 0 1.1888 / 1.1088 16:00:00 CT
20 Aug 2017
DEC 2021 Show Price Chart - - 1.1563 - - - 0 1.1963 / 1.1163 16:00:00 CT
20 Aug 2017
MAR 2022 Show Price Chart - - 1.1639 - - - 0 1.2039 / 1.1239 16:00:00 CT
20 Aug 2017
JUN 2022 Show Price Chart - - 1.1716 - - - 0 1.2116 / 1.1316 16:00:00 CT
20 Aug 2017