Asset Class Navigation

Swiss Franc Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
DEC 2017 Show Price Chart 1.0171 0.0000 1.0171 1.0187 1.0199 1.0167 5,437 1.0571 / 0.9771 04:28:45 CT
24 Oct 2017
MAR 2018 Show Price Chart - - 1.0241 - - - 0 1.0641 / 0.9841 04:16:53 CT
24 Oct 2017
JUN 2018 Show Price Chart - - 1.0309 - - - 0 1.0709 / 0.9909 04:16:47 CT
24 Oct 2017
SEP 2018 Show Price Chart - - 1.0380 - - - 0 1.0780 / 0.9980 04:16:39 CT
24 Oct 2017
DEC 2018 Show Price Chart - - 1.0452 - - - 0 1.0852 / 1.0052 02:15:09 CT
24 Oct 2017
MAR 2019 Show Price Chart - - 1.0526 - - - 0 1.0926 / 1.0126 02:02:31 CT
24 Oct 2017
JUN 2019 Show Price Chart - - 1.0600 - - - 0 1.1000 / 1.0200 01:31:41 CT
24 Oct 2017
SEP 2019 Show Price Chart - - 1.0676 - - - 0 1.1076 / 1.0276 18:56:34 CT
23 Oct 2017
DEC 2019 Show Price Chart - - 1.0750 - - - 0 1.1150 / 1.0350 18:57:02 CT
23 Oct 2017
MAR 2020 Show Price Chart - - 1.0821 - - - 0 1.1221 / 1.0421 18:56:17 CT
23 Oct 2017
JUN 2020 Show Price Chart - - 1.0894 - - - 0 1.1294 / 1.0494 18:57:15 CT
23 Oct 2017
SEP 2020 Show Price Chart - - 1.0967 - - - 0 1.1367 / 1.0567 18:57:03 CT
23 Oct 2017
DEC 2020 Show Price Chart - - 1.1042 - - - 0 1.1442 / 1.0642 18:56:14 CT
23 Oct 2017
MAR 2021 Show Price Chart - - 1.1117 - - - 0 1.1517 / 1.0717 18:56:45 CT
23 Oct 2017
JUN 2021 Show Price Chart - - 1.1194 - - - 0 1.1594 / 1.0794 18:56:07 CT
23 Oct 2017
SEP 2021 Show Price Chart - - 1.1271 - - - 0 1.1671 / 1.0871 18:57:14 CT
23 Oct 2017
DEC 2021 Show Price Chart - - 1.1350 - - - 0 1.1750 / 1.0950 18:57:05 CT
23 Oct 2017
MAR 2022 Show Price Chart - - 1.1430 - - - 0 1.1830 / 1.1030 18:56:57 CT
23 Oct 2017
JUN 2022 Show Price Chart - - 1.1511 - - - 0 1.1911 / 1.1111 18:56:21 CT
23 Oct 2017
SEP 2022 Show Price Chart - - 1.1600 - - - 0 1.2000 / 1.1200 18:57:16 CT
23 Oct 2017