Asset Class Navigation

Standard-Size USD/Offshore RMB (CNH) Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
DEC 2017 Show Price Chart 6.6243 -0.0033 6.6276 6.6247 6.6248 6.6243 14 6.8276 / 6.4276 07:37:32 CT
13 Dec 2017
JAN 2018 Show Price Chart 6.6421 +0.0052 6.6369 6.6421 6.6421 6.6421 1 6.8369 / 6.4369 10:06:12 CT
13 Dec 2017
FEB 2018 Show Price Chart 6.6354 -0.0182 6.6536 6.6351 6.6357 6.6351 60 6.8536 / 6.4536 10:06:20 CT
13 Dec 2017
MAR 2018 Show Price Chart - - 6.6676 - - - 0 6.8676 / 6.4676 10:03:29 CT
13 Dec 2017
APR 2018 Show Price Chart - - 6.6824 - - - 0 6.8824 / 6.4824 07:45:45 CT
13 Dec 2017
MAY 2018 Show Price Chart - - 6.6948 - - - 0 6.8948 / 6.4948 18:00:28 CT
12 Dec 2017
JUN 2018 Show Price Chart - - 6.7089 - - - 0 6.9089 / 6.5089 01:30:43 CT
13 Dec 2017
JUL 2018 Show Price Chart - - 6.7215 - - - 0 6.9215 / 6.5215 18:00:13 CT
12 Dec 2017
AUG 2018 Show Price Chart - - 6.7329 - - - 0 6.9329 / 6.5329 18:00:25 CT
12 Dec 2017
SEP 2018 Show Price Chart - - 6.7471 - - - 0 6.9471 / 6.5471 00:45:46 CT
13 Dec 2017
OCT 2018 Show Price Chart - - 6.7582 - - - 0 6.9582 / 6.5582 18:00:37 CT
12 Dec 2017
NOV 2018 Show Price Chart - - 6.7720 - - - 0 6.9720 / 6.5720 18:00:17 CT
12 Dec 2017
DEC 2018 Show Price Chart - - 6.7831 - - - 0 6.9831 / 6.5831 00:31:05 CT
13 Dec 2017
JAN 2019 Show Price Chart - - 6.7942 - - - 0 6.9942 / 6.5942 16:45:00 CT
12 Dec 2017
FEB 2019 Show Price Chart - - - - - - 0 - -
MAR 2019 Show Price Chart - - 6.8191 - - - 0 7.0191 / 6.6191 00:45:46 CT
13 Dec 2017
JUN 2019 Show Price Chart - - 6.8551 - - - 0 7.0551 / 6.6551 00:31:05 CT
13 Dec 2017
SEP 2019 Show Price Chart - - 6.8911 - - - 0 7.0911 / 6.6911 18:00:43 CT
12 Dec 2017
DEC 2019 Show Price Chart - - 6.9271 - - - 0 7.1271 / 6.7271 18:00:45 CT
12 Dec 2017
MAR 2020 Show Price Chart - - 6.9631 - - - 0 7.1631 / 6.7631 18:00:01 CT
12 Dec 2017
JUN 2020 Show Price Chart - - 6.9991 - - - 0 7.1991 / 6.7991 18:00:17 CT
12 Dec 2017
SEP 2020 Show Price Chart - - 7.0351 - - - 0 7.2351 / 6.8351 17:59:51 CT
12 Dec 2017
DEC 2020 Show Price Chart - - 7.0711 - - - 0 7.2711 / 6.8711 18:00:00 CT
12 Dec 2017