Asset Class Navigation

E-mini Russell 2000 Index Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 1523.80 +1.60 1522.20 1523.20 1524.50 1522.30 443 1595.70 / 1443.90 20:14:19 CT
11 Dec 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 1526.70 +1.40 1525.30 1526.60 1527.50 1525.20 1,259 1598.80 / 1447.00 20:14:19 CT
11 Dec 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart - - 1524.80 - - - 0 1599.10 / 1447.30 18:27:49 CT
11 Dec 2017
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart - - 1526.10 - - - 0 1600.40 / 1448.60 18:27:49 CT
11 Dec 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart - - 1527.30 - - - 0 1601.60 / 1449.80 18:26:42 CT
11 Dec 2017
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
11 Dec 2017