Asset Class Navigation

Crude Oil Volume

成交量 Deliveries 未平倉合約
收盤時 變化
Globex 公開喊價 PNT / ClearPort 總成交量 大宗交易 EFP EFR EFS TAS
APR 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 0 -4,270
MAY 18 686,924 0 2,248 689,172 1,779 67 0 0 14,419 0 515,290 -20,118
JUN 18 201,890 0 3,426 205,316 3,426 0 0 0 2,586 0 347,358 -3,331
JUL 18 66,051 0 600 66,651 500 0 0 0 2,191 0 149,216 5,377
AUG 18 38,935 0 441 39,376 318 0 0 0 245 0 105,086 -449
SEP 18 54,637 0 1,477 56,114 1,354 0 0 0 1,084 0 162,980 6,959
OCT 18 19,217 0 0 19,217 0 0 0 0 0 0 100,150 1,204
NOV 18 12,358 0 50 12,408 50 0 0 0 0 0 74,641 -590
DEC 18 87,285 0 1,156 88,441 1,156 0 0 0 0 0 248,972 3,196
JAN 19 9,891 0 0 9,891 0 0 0 0 0 0 86,178 -2,076
FEB 19 8,997 0 0 8,997 0 0 0 0 0 0 55,339 -896
MAR 19 7,346 0 30 7,376 30 0 0 0 0 0 52,465 -498
APR 19 1,634 0 0 1,634 0 0 0 0 0 0 24,636 421
MAY 19 1,643 0 370 2,013 370 0 0 0 0 0 21,180 833
JUN 19 22,259 0 2,851 25,110 2,851 0 0 0 0 0 116,236 2,025
JUL 19 1,935 0 150 2,085 150 0 0 0 0 0 18,686 391
AUG 19 1,162 0 220 1,382 220 0 0 0 0 0 15,333 213
SEP 19 5,007 0 1,625 6,632 1,625 0 0 0 0 0 29,731 2,452
OCT 19 826 0 0 826 0 0 0 0 0 0 15,379 -76
NOV 19 910 0 0 910 0 0 0 0 0 0 17,989 248
DEC 19 27,742 0 1,496 29,238 1,496 0 0 0 0 0 130,715 3,722
JAN 20 425 0 0 425 0 0 0 0 0 0 11,396 313
FEB 20 81 0 0 81 0 0 0 0 0 0 3,979 -34
MAR 20 858 0 0 858 0 0 0 0 0 0 10,599 820
APR 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1,368 1
MAY 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1,824 0
JUN 20 1,729 0 0 1,729 0 0 0 0 0 0 21,158 370
JUL 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,318 0
AUG 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,484 0
SEP 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,848 0
OCT 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,158 0
NOV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,724 0
DEC 20 4,875 0 0 4,875 0 0 0 0 0 0 48,326 -559
JAN 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,156 0
FEB 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,780 0
MAR 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,724 0
APR 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,735 0
MAY 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
JUN 21 84 0 0 84 0 0 0 0 0 0 2,501 50
JUL 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
AUG 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
OCT 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DEC 21 749 0 0 749 0 0 0 0 0 0 15,278 193
DEC 22 123 0 0 123 0 0 0 0 0 0 6,080 30
DEC 23 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 307 0
DEC 24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 57 0
DEC 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Totals 1,265,597 0 16,140 1,281,737 15,325 67 0 0 20,525 4270 2,436,690 -4,079

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)為環球最具流動性和交投最活躍的原油合約,可以提供當今世界石油市場最有效的交易方法。

NYMEX WTI價格源於奧克拉荷馬州庫欣,與全世界能源市場有著密切關聯。

WTI(西德克薩斯中質原油)為輕質低硫混合原油。「輕質」指粘稠度和硫含量低,非常適合轉化成汽油和柴油。該合約的交易代碼為CL,指「輕質原油」。

原油市場提供幾乎所有市場條件下的交易機會,但可能高度波動。影響價格的因素眾多,包括直接因素(輸油管道變化)或宏觀因素(例,經濟健康程度、天氣),這使得價格的風險管理至關重要。

NYMEX WTI期貨提供直接參與石油市場風險敞口的機會,無論您是尋求對沖風險亦或對價格的走向套利,期貨相對於其他交易方式皆擁有關鍵優勢。

交易NYMEX WTI期貨的優勢

  • 流動性充裕的市場
  • 隨著美國石油產量、亞洲使用量增加和美國出口禁令廢除,WTI成為了世界石油價格的首選指標
  • 以少量資金控制大筆合約
  • 享受60%的長期、40%的短期資本收益優勢
  • 利用其他NYMEX的石油合約實現大量節省和精確的敞口配置
  • NYMEX WTI與現貨市場緊密聯繫,可降低成本