Asset Class Navigation

Crude Oil Futures Settlements

Options


芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
開盤價 最後 變化 結算 預計成交量 前一天未平倉合約
FEB 18 63.57 64.50 63.06 64.40 +.50 64.30 705,864 272,351
MAR 18 63.50 64.41 62.98 64.33 +.55 64.23 342,385 511,535
APR 18 63.29 64.19 62.80 64.11A +.57 64.03 101,005 183,695
MAY 18 63.10 63.90 62.56 63.82A +.57 63.77 54,090 145,907
JUN 18 62.79 63.56 62.28 63.46 +.55 63.44 84,564 295,441
JLY 18 62.55 63.13 61.99 63.12 +.53 63.05 25,638 89,334
AUG 18 62.01 62.67 61.56 62.67 +.52 62.61 19,736 72,479
SEP 18 61.61 62.23 61.20 62.23 +.50 62.17 22,568 92,171
OCT 18 61.23 61.77 60.87 61.74 +.48 61.73 11,831 75,833
NOV 18 60.83 61.30 60.40 61.27 +.45 61.30 6,993 65,127
DEC 18 60.44 60.93 60.00 60.85A +.41 60.89 64,697 242,552
JAN 19 60.05 60.50 59.76 60.47 +.41 60.50 4,723 82,787
FEB 19 59.84 59.94 59.44 59.93 +.38 60.06 2,659 38,130
MAR 19 59.09 59.40B 58.93A 59.40B +.37 59.63 5,140 34,602
APR 19 - - - - +.33 59.21 1,352 13,644
MAY 19 - - - - +.33 58.81 999 14,153
JUN 19 58.00 58.45 57.81 58.42 +.33 58.46 12,092 83,595
JLY 19 - - - - +.32 58.09 926 13,342
AUG 19 - - - - +.31 57.75 515 8,619
SEP 19 57.26 57.26 57.23 57.26 +.30 57.45 1,865 21,039
OCT 19 - - - - +.29 57.18 147 10,442
NOV 19 - - - - +.29 56.94 208 11,684
DEC 19 56.50 56.73 56.22 56.63 +.29 56.73 17,691 107,326
JAN 20 - - - - +.28 56.46 25 8,371
FEB 20 - - - - +.26 56.21 19 3,349
MAR 20 - - - - +.23 55.96 207 6,367
APR 20 - - - - +.22 55.69 200 512
MAY 20 - - - - +.23 55.50 5 1,353
JUN 20 54.91 55.19 54.91 55.19 +.23 55.31 1,171 13,181
JLY 20 - - - - +.21 55.08 5 1,653
AUG 20 - - - - +.18 54.86 0 579
SEP 20 - - - - +.17 54.69 13 2,444
OCT 20 - - - - +.14 54.50 200 390
NOV 20 - - - - +.14 54.36 0 2,670
DEC 20 53.90 54.24 53.90 54.18 +.16 54.25 3,006 42,575
JAN 21 - - - - +.20 54.12 9 3,691
FEB 21 - - - - +.23 54.00 3 4,460
MAR 21 - - - - +.24 53.88 0 1,169
APR 21 - - - - +.19 53.70 0 287
MAY 21 - - - - +.16 53.57 0 34
JUN 21 - - - - +.14 53.46 31 1,880
JLY 21 - - - - +.12 53.35 0 2
AUG 21 - - - - +.14 53.30 0 250
SEP 21 - - - - +.13 53.20 0 0
OCT 21 - - - - +.10 53.03 0 1
NOV 21 - - - - +.09 52.95 0 0
DEC 21 52.70 53.25 52.70 52.88A +.09 52.89 742 11,137
JAN 22 - - - - +.09 52.82 0 0
FEB 22 - - - - +.09 52.76 0 0
MAR 22 - - - - +.09 52.73 0 0
APR 22 - - - - +.09 52.72 0 0
MAY 22 - - - - +.09 52.70 0 0
JUN 22 - - - - +.09 52.68 0 0
JLY 22 - - - - +.08 52.57 0 0
AUG 22 - - - - +.08 52.57 0 0
SEP 22 - - - - +.08 52.65 0 0
OCT 22 - - - - +.08 52.59 0 0
NOV 22 - - - - +.08 52.56 0 0
DEC 22 52.17 52.41B 52.17 52.41B +.08 52.52 19 3,013
JAN 23 - - - - +.08 52.52 0 0
FEB 23 - - - - +.08 52.51 0 0
MAR 23 - - - - +.08 52.53 0 0
APR 23 - - - - +.08 52.51 0 0
MAY 23 - - - - +.08 52.48 0 0
JUN 23 - - - - +.09 52.54 0 0
JLY 23 - - - - +.09 52.53 0 0
AUG 23 - - - - +.09 52.49 0 0
SEP 23 - - - - +.09 52.57 0 0
OCT 23 - - - - +.09 52.57 0 0
NOV 23 - - - - +.09 52.57 0 0
DEC 23 - - - - +.09 52.61 0 177
JUN 24 - - - - +.09 52.79 0 0
DEC 24 - - - - +.09 52.97 0 47
JUN 25 - - - - +.09 53.18 0 0
DEC 25 - - - - +.09 53.39 0 21
JUN 26 - - - - +.09 53.59 0 0
DEC 26 - - - - +.09 53.79 0 0
Total 1,493,343 2,595,401

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)為環球最具流動性和交投最活躍的原油合約,可以提供當今世界石油市場最有效的交易方法。

NYMEX WTI價格源於奧克拉荷馬州庫欣,與全世界能源市場有著密切關聯。

WTI(西德克薩斯中質原油)為輕質低硫混合原油。「輕質」指粘稠度和硫含量低,非常適合轉化成汽油和柴油。該合約的交易代碼為CL,指「輕質原油」。

原油市場提供幾乎所有市場條件下的交易機會,但可能高度波動。影響價格的因素眾多,包括直接因素(輸油管道變化)或宏觀因素(例,經濟健康程度、天氣),這使得價格的風險管理至關重要。

NYMEX WTI期貨提供直接參與石油市場風險敞口的機會,無論您是尋求對沖風險亦或對價格的走向套利,期貨相對於其他交易方式皆擁有關鍵優勢。

交易NYMEX WTI期貨的優勢

  • 流動性充裕的市場
  • 隨著美國石油產量、亞洲使用量增加和美國出口禁令廢除,WTI成為了世界石油價格的首選指標
  • 以少量資金控制大筆合約
  • 享受60%的長期、40%的短期資本收益優勢
  • 利用其他NYMEX的石油合約實現大量節省和精確的敞口配置
  • NYMEX WTI與現貨市場緊密聯繫,可降低成本