Asset Class Navigation

Crude Oil Futures Settlements

Options


芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
開盤價 最後 變化 結算 預計成交量 前一天未平倉合約
MAY 18 63.72 65.55 63.58 65.49 +1.63 65.17 776,561 529,110
JUN 18 63.53 65.35 63.35 65.29 +1.64 64.95 195,873 347,794
JLY 18 63.05 64.96 62.96 64.90 +1.64 64.54 69,798 136,706
AUG 18 62.56 64.45 62.44 64.38A +1.62 64.00 45,392 103,503
SEP 18 61.99 63.89 61.89 63.82A +1.59 63.42 53,522 149,110
OCT 18 61.51 63.24 61.45 63.22 +1.53 62.82 32,073 94,137
NOV 18 60.95 62.70 60.95 62.70 +1.49 62.28 15,822 73,740
DEC 18 60.54 62.31 60.39 62.23 +1.45 61.78 102,797 243,815
JAN 19 60.11 61.70 60.02 61.70 +1.39 61.28 8,298 87,106
FEB 19 59.66 61.10B 59.51A 61.10B +1.34 60.77 5,579 54,259
MAR 19 59.09 60.72 59.07A 60.72 +1.31 60.30 10,261 48,821
APR 19 59.50 60.03 59.50 59.81B +1.28 59.86 4,259 22,743
MAY 19 - 59.38B - 59.38B +1.25 59.45 3,986 20,214
JUN 19 57.89 59.51 57.89 59.49A +1.21 59.04 36,239 110,551
JLY 19 - 58.57B - 58.57B +1.17 58.63 1,363 17,951
AUG 19 - 58.18B - 58.18B +1.15 58.27 1,393 15,536
SEP 19 57.35 57.84B 57.34 57.84B +1.13 57.94 4,072 26,042
OCT 19 - 57.52B - 57.52B +1.11 57.64 961 15,540
NOV 19 - 57.27B - 57.27B +1.09 57.37 718 17,466
DEC 19 56.26 57.54B 56.07 57.49 +1.07 57.13 33,003 125,351
JAN 20 - 56.71B - 56.71B +1.05 56.83 244 10,978
FEB 20 - - - - +1.04 56.55 167 3,912
MAR 20 - - - - +1.03 56.28 117 9,788
APR 20 - - - - +1.01 56.01 42 1,354
MAY 20 - - - - +.94 55.67 25 1,819
JUN 20 55.10 55.62 55.01 55.62 +.93 55.44 1,777 20,193
JLY 20 - - - - +.92 55.17 21 2,309
AUG 20 - - - - +.86 54.91 42 2,474
SEP 20 - - - - +.86 54.70 190 2,831
OCT 20 - - - - +.86 54.49 23 2,153
NOV 20 - - - - +.85 54.31 3 2,725
DEC 20 53.42 54.46 53.28A 54.40 +.81 54.13 6,158 48,742
JAN 21 - - - - +.79 53.93 6 4,151
FEB 21 53.85 53.85 53.85 53.85 +.79 53.77 5 1,775
MAR 21 - - - - +.78 53.59 8 2,720
APR 21 - - - - +.79 53.45 0 4,735
MAY 21 - - - - +.77 53.27 0 54
JUN 21 - - - - +.75 53.12 110 2,404
JLY 21 - - - - +.74 52.96 0 2
AUG 21 - - - - +.74 52.81 0 250
SEP 21 - - - - +.73 52.68 0 0
OCT 21 - - - - +.73 52.61 0 1
NOV 21 - - - - +.73 52.55 0 0
DEC 21 52.07 52.63 51.77 52.63 +.72 52.44 768 14,865
JAN 22 - - - - +.72 52.32 0 0
FEB 22 - - - - +.72 52.25 0 0
MAR 22 - - - - +.71 52.20 0 0
APR 22 - - - - +.71 52.14 0 0
MAY 22 - - - - +.71 52.09 0 0
JUN 22 - - - - +.71 52.05 0 0
JLY 22 - - - - +.71 51.93 0 0
AUG 22 - - - - +.71 51.94 0 0
SEP 22 - - - - +.71 52.01 0 0
OCT 22 - - - - +.71 51.92 0 0
NOV 22 - - - - +.71 51.97 0 0
DEC 22 51.08 51.33B 51.08 51.31 +.71 51.87 325 6,001
JAN 23 - - - - +.71 51.87 0 0
FEB 23 - - - - +.71 51.83 0 0
MAR 23 - - - - +.71 51.85 0 0
APR 23 - - - - +.71 51.80 0 0
MAY 23 - - - - +.71 51.76 0 0
JUN 23 - - - - +.71 51.85 0 0
JLY 23 - - - - +.71 51.80 0 0
AUG 23 - - - - +.71 51.75 0 0
SEP 23 - - - - +.71 51.84 0 0
OCT 23 - - - - +.71 51.83 0 0
NOV 23 - - - - +.71 51.83 0 0
DEC 23 - - - - +.71 51.89 28 284
JAN 24 - - - - +.71 51.94 0 0
FEB 24 - - - - +.71 51.97 0 0
MAR 24 - - - - +.71 52.01 0 0
APR 24 - - - - +.71 52.03 0 0
MAY 24 - - - - +.71 52.07 0 0
JUN 24 - - - - +.71 52.07 0 0
JLY 24 - - - - +.71 52.12 0 0
AUG 24 - - - - +.71 52.15 0 0
SEP 24 - - - - +.71 52.19 0 0
OCT 24 - - - - +.71 52.21 0 0
NOV 24 - - - - +.71 52.25 0 0
DEC 24 - - - - +.71 52.25 0 57
JAN 25 - - - - +.71 52.28 0 0
FEB 25 - - - - +.71 52.32 0 0
MAR 25 - - - - +.71 52.35 0 0
APR 25 - - - - +.71 52.38 0 0
MAY 25 - - - - +.71 52.42 0 0
JUN 25 - - - - +.71 52.45 0 0
JLY 25 - - - - +.71 52.49 0 0
AUG 25 - - - - +.71 52.52 0 0
SEP 25 - - - - +.71 52.56 0 0
OCT 25 - - - - +.71 52.59 0 0
NOV 25 - - - - +.71 52.63 0 0
DEC 25 - - - - +.71 52.61 0 23
JAN 26 - - - - +.71 52.69 0 0
FEB 26 - - - - +.71 52.73 0 0
MAR 26 - - - - +.71 52.76 0 0
APR 26 - - - - +.71 52.79 0 0
MAY 26 - - - - +.71 52.83 0 0
JUN 26 - - - - +.71 52.86 0 0
JLY 26 - - - - +.71 52.89 0 0
AUG 26 - - - - +.71 52.93 0 0
SEP 26 - - - - +.71 52.96 0 0
OCT 26 - - - - +.71 52.99 0 0
NOV 26 - - - - +.71 53.03 0 0
DEC 26 - - - - +.71 53.06 0 0
JAN 27 - - - - +.71 53.09 0 0
FEB 27 - - - - +.71 53.12 0 0
Total 1,412,029 2,386,095

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)為環球最具流動性和交投最活躍的原油合約,可以提供當今世界石油市場最有效的交易方法。

NYMEX WTI價格源於奧克拉荷馬州庫欣,與全世界能源市場有著密切關聯。

WTI(西德克薩斯中質原油)為輕質低硫混合原油。「輕質」指粘稠度和硫含量低,非常適合轉化成汽油和柴油。該合約的交易代碼為CL,指「輕質原油」。

原油市場提供幾乎所有市場條件下的交易機會,但可能高度波動。影響價格的因素眾多,包括直接因素(輸油管道變化)或宏觀因素(例,經濟健康程度、天氣),這使得價格的風險管理至關重要。

NYMEX WTI期貨提供直接參與石油市場風險敞口的機會,無論您是尋求對沖風險亦或對價格的走向套利,期貨相對於其他交易方式皆擁有關鍵優勢。

交易NYMEX WTI期貨的優勢

  • 流動性充裕的市場
  • 隨著美國石油產量、亞洲使用量增加和美國出口禁令廢除,WTI成為了世界石油價格的首選指標
  • 以少量資金控制大筆合約
  • 享受60%的長期、40%的短期資本收益優勢
  • 利用其他NYMEX的石油合約實現大量節省和精確的敞口配置
  • NYMEX WTI與現貨市場緊密聯繫,可降低成本