Asset Class Navigation

Crude Oil 保證金

開始時間 期末
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2018 07/2018 2,550 USD 0.06
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2018 08/2018 2,500 USD 0.03
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2018 10/2018 2,500 USD 0.025
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2018 11/2018 2,410 USD 0.025
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2018 12/2018 2,385 USD 0.025
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2019 01/2019 2,350 USD 0.025
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2019 02/2019 2,325 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2019 03/2019 2,300 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2019 04/2019 2,275 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2019 05/2019 2,250 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2019 06/2019 2,200 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2019 07/2019 2,175 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2019 08/2019 2,150 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2019 09/2019 2,100 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2019 10/2019 2,050 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2019 11/2019 1,975 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2019 12/2019 1,900 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2020 01/2020 1,875 USD 0.02
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2020 02/2020 1,825 USD 0.015
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2020 03/2020 1,800 USD 0.015
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2020 04/2020 1,750 USD 0.015
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2020 06/2020 1,700 USD 0.015
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2020 07/2020 1,650 USD 0.015
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2020 09/2020 1,600 USD 0.015
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2020 10/2020 1,600 USD 0.01
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2020 01/2021 1,550 USD 0.01
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2021 03/2021 1,500 USD 0.01
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2021 02/2027 1,450 USD 0.01

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)為環球最具流動性和交投最活躍的原油合約,可以提供當今世界石油市場最有效的交易方法。

NYMEX WTI價格源於奧克拉荷馬州庫欣,與全世界能源市場有著密切關聯。

WTI(西德克薩斯中質原油)為輕質低硫混合原油。「輕質」指粘稠度和硫含量低,非常適合轉化成汽油和柴油。該合約的交易代碼為CL,指「輕質原油」。

原油市場提供幾乎所有市場條件下的交易機會,但可能高度波動。影響價格的因素眾多,包括直接因素(輸油管道變化)或宏觀因素(例,經濟健康程度、天氣),這使得價格的風險管理至關重要。

NYMEX WTI期貨提供直接參與石油市場風險敞口的機會,無論您是尋求對沖風險亦或對價格的走向套利,期貨相對於其他交易方式皆擁有關鍵優勢。

交易NYMEX WTI期貨的優勢

  • 流動性充裕的市場
  • 隨著美國石油產量、亞洲使用量增加和美國出口禁令廢除,WTI成為了世界石油價格的首選指標
  • 以少量資金控制大筆合約
  • 享受60%的長期、40%的短期資本收益優勢
  • 利用其他NYMEX的石油合約實現大量節省和精確的敞口配置
  • NYMEX WTI與現貨市場緊密聯繫,可降低成本