Asset Class Navigation

Crude Oil Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
NOV 2017 Show Price Chart 51.57 +0.28 51.29 51.42 51.57 51.33 668 57.04 / 47.04 02:04:32 CT
20 Oct 2017
DEC 2017 Show Price Chart 51.76 +0.25 51.51 51.59 51.79 51.50 26,489 56.51 / 46.51 02:06:31 CT
20 Oct 2017
JAN 2018 Show Price Chart 51.97 +0.24 51.73 51.79 51.99 51.71 1,595 56.73 / 46.73 02:06:31 CT
20 Oct 2017
FEB 2018 Show Price Chart 52.11 +0.24 51.87 51.93 52.13 51.86 484 56.87 / 46.87 02:06:31 CT
20 Oct 2017
MAR 2018 Show Price Chart 52.22 +0.25 51.97 52.04 52.22 51.98 282 56.97 / 46.97 02:05:38 CT
20 Oct 2017
APR 2018 Show Price Chart 52.24 +0.23 52.01 52.03 52.24 52.01 227 57.01 / 47.01 02:06:22 CT
20 Oct 2017
MAY 2018 Show Price Chart 52.20 +0.20 52.00 52.03 52.20 52.01 223 57.00 / 47.00 02:03:04 CT
20 Oct 2017
JUN 2018 Show Price Chart 52.16 +0.22 51.94 51.94 52.16 51.94 704 56.94 / 46.94 02:05:38 CT
20 Oct 2017
JUL 2018 Show Price Chart - - 51.84 - - - 84 56.84 / 46.84 02:04:56 CT
20 Oct 2017
AUG 2018 Show Price Chart - - 51.73 - - - 7 56.73 / 46.73 01:55:54 CT
20 Oct 2017
SEP 2018 Show Price Chart 51.79 +0.17 51.62 51.70 51.79 51.70 190 56.62 / 46.62 02:05:38 CT
20 Oct 2017
OCT 2018 Show Price Chart 51.66 +0.15 51.51 51.58 51.68 51.49 16 56.51 / 46.51 02:00:53 CT
20 Oct 2017
NOV 2018 Show Price Chart - - 51.41 - - - 3 56.41 / 46.41 02:05:45 CT
20 Oct 2017
DEC 2018 Show Price Chart 51.51 +0.20 51.31 51.34 51.51 51.30 741 56.31 / 46.31 02:05:39 CT
20 Oct 2017
JAN 2019 Show Price Chart - - 51.17 - - - 62 56.17 / 46.17 02:05:53 CT
20 Oct 2017
FEB 2019 Show Price Chart - - 51.05 - - - 3 56.05 / 46.05 02:05:51 CT
20 Oct 2017
MAR 2019 Show Price Chart - - 50.94 - - - 131 55.94 / 45.94 02:05:49 CT
20 Oct 2017
APR 2019 Show Price Chart - - 50.85 - - - 0 55.85 / 45.85 02:05:49 CT
20 Oct 2017
MAY 2019 Show Price Chart - - 50.77 - - - 4 55.77 / 45.77 02:05:49 CT
20 Oct 2017
JUN 2019 Show Price Chart 50.83 +0.11 50.72 50.74 50.83 50.74 54 55.72 / 45.72 01:58:33 CT
20 Oct 2017
JUL 2019 Show Price Chart - - 50.63 - - - 0 55.63 / 45.63 02:05:47 CT
20 Oct 2017
AUG 2019 Show Price Chart - - 50.54 - - - 0 55.54 / 45.54 02:05:38 CT
20 Oct 2017
SEP 2019 Show Price Chart - - 50.47 - - - 0 55.47 / 45.47 02:05:49 CT
20 Oct 2017
OCT 2019 Show Price Chart - - 50.42 - - - 0 55.42 / 45.42 02:05:49 CT
20 Oct 2017
NOV 2019 Show Price Chart - - 50.38 - - - 0 55.38 / 45.38 18:20:21 CT
19 Oct 2017
DEC 2019 Show Price Chart 50.40 +0.05 50.35 50.32 50.43 50.29 39 55.35 / 45.35 02:06:24 CT
20 Oct 2017
JAN 2020 Show Price Chart - - 50.27 - - - 0 55.27 / 45.27 18:20:55 CT
19 Oct 2017
FEB 2020 Show Price Chart - - 50.20 - - - 0 55.20 / 45.20 18:20:51 CT
19 Oct 2017
MAR 2020 Show Price Chart - - 50.14 - - - 0 55.14 / 45.14 18:21:03 CT
19 Oct 2017
APR 2020 Show Price Chart - - 50.09 - - - 0 55.09 / 45.09 18:20:19 CT
19 Oct 2017
MAY 2020 Show Price Chart - - 50.04 - - - 0 55.04 / 45.04 18:20:18 CT
19 Oct 2017
JUN 2020 Show Price Chart - - 50.01 - - - 0 55.01 / 45.01 18:20:19 CT
19 Oct 2017
JUL 2020 Show Price Chart - - 49.95 - - - 0 54.95 / 44.95 18:20:35 CT
19 Oct 2017
AUG 2020 Show Price Chart - - 49.92 - - - 0 54.92 / 44.92 18:20:21 CT
19 Oct 2017
SEP 2020 Show Price Chart - - 49.90 - - - 0 54.90 / 44.90 18:20:43 CT
19 Oct 2017
OCT 2020 Show Price Chart - - 49.89 - - - 0 54.89 / 44.89 18:21:16 CT
19 Oct 2017
NOV 2020 Show Price Chart - - 49.89 - - - 0 54.89 / 44.89 18:20:27 CT
19 Oct 2017
DEC 2020 Show Price Chart - - 49.89 - - - 2 54.89 / 44.89 02:01:56 CT
20 Oct 2017
JAN 2021 Show Price Chart - - 49.84 - - - 0 54.84 / 44.84 18:20:36 CT
19 Oct 2017
FEB 2021 Show Price Chart - - 49.81 - - - 0 54.81 / 44.81 18:21:22 CT
19 Oct 2017
MAR 2021 Show Price Chart - - 49.78 - - - 0 54.78 / 44.78 18:20:24 CT
19 Oct 2017
APR 2021 Show Price Chart - - 49.76 - - - 0 54.76 / 44.76 18:20:20 CT
19 Oct 2017
MAY 2021 Show Price Chart - - 49.76 - - - 0 54.76 / 44.76 18:20:52 CT
19 Oct 2017
JUN 2021 Show Price Chart - - 49.78 - - - 0 54.78 / 44.78 18:21:01 CT
19 Oct 2017
JUL 2021 Show Price Chart - - 49.73 - - - 0 54.73 / 44.73 18:21:12 CT
19 Oct 2017
AUG 2021 Show Price Chart - - 49.71 - - - 0 54.71 / 44.71 18:20:34 CT
19 Oct 2017
SEP 2021 Show Price Chart - - 49.70 - - - 0 54.70 / 44.70 18:20:30 CT
19 Oct 2017
OCT 2021 Show Price Chart - - 49.71 - - - 0 54.71 / 44.71 18:21:00 CT
19 Oct 2017
NOV 2021 Show Price Chart - - 49.73 - - - 0 54.73 / 44.73 18:20:37 CT
19 Oct 2017
DEC 2021 Show Price Chart - - 49.77 - - - 0 54.77 / 44.77 02:02:17 CT
20 Oct 2017
JAN 2022 Show Price Chart - - 49.75 - - - 0 54.75 / 44.75 18:20:28 CT
19 Oct 2017
FEB 2022 Show Price Chart - - 49.74 - - - 0 54.74 / 44.74 18:21:00 CT
19 Oct 2017
MAR 2022 Show Price Chart - - 49.73 - - - 0 54.73 / 44.73 18:20:35 CT
19 Oct 2017
APR 2022 Show Price Chart - - 49.73 - - - 0 54.73 / 44.73 18:20:54 CT
19 Oct 2017
MAY 2022 Show Price Chart - - 49.77 - - - 0 54.77 / 44.77 18:20:52 CT
19 Oct 2017
JUN 2022 Show Price Chart - - 49.83 - - - 0 54.83 / 44.83 18:20:23 CT
19 Oct 2017
JUL 2022 Show Price Chart - - 49.81 - - - 0 54.81 / 44.81 18:21:11 CT
19 Oct 2017
AUG 2022 Show Price Chart - - 49.80 - - - 0 54.80 / 44.80 18:21:00 CT
19 Oct 2017
SEP 2022 Show Price Chart - - 49.81 - - - 0 54.81 / 44.81 18:20:57 CT
19 Oct 2017
OCT 2022 Show Price Chart - - 49.84 - - - 0 54.84 / 44.84 18:20:55 CT
19 Oct 2017
NOV 2022 Show Price Chart - - 49.90 - - - 0 54.90 / 44.90 18:20:21 CT
19 Oct 2017
DEC 2022 Show Price Chart - - 49.97 - - - 0 54.97 / 44.97 01:17:35 CT
20 Oct 2017
JUN 2023 Show Price Chart - - 50.18 - - - 0 55.18 / 45.18 18:20:59 CT
19 Oct 2017
DEC 2023 Show Price Chart - - 50.47 - - - 0 55.47 / 45.47 01:17:35 CT
20 Oct 2017
JUN 2024 Show Price Chart - - 50.71 - - - 0 55.71 / 45.71 18:21:06 CT
19 Oct 2017
DEC 2024 Show Price Chart - - 51.02 - - - 0 56.02 / 46.02 18:21:17 CT
19 Oct 2017
JUN 2025 Show Price Chart - - 51.32 - - - 0 56.32 / 46.32 18:20:55 CT
19 Oct 2017
DEC 2025 Show Price Chart - - 51.62 - - - 0 56.62 / 46.62 20:11:52 CT
19 Oct 2017

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)為環球最具流動性和交投最活躍的原油合約,可以提供當今世界石油市場最有效的交易方法。

NYMEX WTI價格源於奧克拉荷馬州庫欣,與全世界能源市場有著密切關聯。

WTI(西德克薩斯中質原油)為輕質低硫混合原油。「輕質」指粘稠度和硫含量低,非常適合轉化成汽油和柴油。該合約的交易代碼為CL,指「輕質原油」。

原油市場提供幾乎所有市場條件下的交易機會,但可能高度波動。影響價格的因素眾多,包括直接因素(輸油管道變化)或宏觀因素(例,經濟健康程度、天氣),這使得價格的風險管理至關重要。

NYMEX WTI期貨提供直接參與石油市場風險敞口的機會,無論您是尋求對沖風險亦或對價格的走向套利,期貨相對於其他交易方式皆擁有關鍵優勢。

交易NYMEX WTI期貨的優勢

  • 流動性充裕的市場
  • 隨著美國石油產量、亞洲使用量增加和美國出口禁令廢除,WTI成為了世界石油價格的首選指標
  • 以少量資金控制大筆合約
  • 享受60%的長期、40%的短期資本收益優勢
  • 利用其他NYMEX的石油合約實現大量節省和精確的敞口配置
  • NYMEX WTI與現貨市場緊密聯繫,可降低成本