Asset Class Navigation

Crude Oil Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
JAN 2018 Show Price Chart 56.36 -0.24 56.60 56.70 56.93 56.20 108,048 61.60 / 51.60 07:11:24 CT
14 Dec 2017
FEB 2018 Show Price Chart 56.35 -0.24 56.59 56.67 56.92 56.19 65,115 61.59 / 51.59 07:11:25 CT
14 Dec 2017
MAR 2018 Show Price Chart 56.28 -0.22 56.50 56.59 56.82 56.12 17,225 61.50 / 51.50 07:11:22 CT
14 Dec 2017
APR 2018 Show Price Chart 56.21 -0.19 56.40 56.49 56.69 56.03 5,675 61.40 / 51.40 07:11:22 CT
14 Dec 2017
MAY 2018 Show Price Chart 56.07 -0.19 56.26 56.40 56.56 55.93 4,061 61.26 / 51.26 07:11:07 CT
14 Dec 2017
JUN 2018 Show Price Chart 55.88 -0.17 56.05 56.18 56.38 55.71 5,847 61.05 / 51.05 07:11:14 CT
14 Dec 2017
JUL 2018 Show Price Chart 55.52 -0.24 55.76 55.82 56.01 55.45 997 60.76 / 50.76 07:10:13 CT
14 Dec 2017
AUG 2018 Show Price Chart 55.31 -0.16 55.47 55.51 55.68 55.25 1,350 60.47 / 50.47 07:09:54 CT
14 Dec 2017
SEP 2018 Show Price Chart 55.00 -0.18 55.18 55.26 55.43 54.96 1,333 60.18 / 50.18 07:09:54 CT
14 Dec 2017
OCT 2018 Show Price Chart - - 54.89 - - - 431 59.89 / 49.89 07:09:55 CT
14 Dec 2017
NOV 2018 Show Price Chart 54.64 +0.02 54.62 54.75 54.88 54.60 695 59.62 / 49.62 07:09:55 CT
14 Dec 2017
DEC 2018 Show Price Chart 54.34 -0.01 54.35 54.49 54.68 54.18 5,728 59.35 / 49.35 07:10:27 CT
14 Dec 2017
JAN 2019 Show Price Chart - - 54.06 - - - 693 59.06 / 49.06 06:36:12 CT
14 Dec 2017
FEB 2019 Show Price Chart - - 53.78 - - - 837 58.78 / 48.78 06:52:15 CT
14 Dec 2017
MAR 2019 Show Price Chart - - 53.54 - - - 319 58.54 / 48.54 07:00:48 CT
14 Dec 2017
APR 2019 Show Price Chart - - 53.29 - - - 35 58.29 / 48.29 06:50:53 CT
14 Dec 2017
MAY 2019 Show Price Chart - - 53.06 - - - 68 58.06 / 48.06 06:36:37 CT
14 Dec 2017
JUN 2019 Show Price Chart 52.87 +0.02 52.85 52.96 53.07 52.84 652 57.85 / 47.85 07:07:56 CT
14 Dec 2017
JUL 2019 Show Price Chart - - 52.62 - - - 28 57.62 / 47.62 06:36:10 CT
14 Dec 2017
AUG 2019 Show Price Chart - - 52.42 - - - 0 57.42 / 47.42 06:36:10 CT
14 Dec 2017
SEP 2019 Show Price Chart - - 52.25 - - - 1 57.25 / 47.25 06:56:31 CT
14 Dec 2017
OCT 2019 Show Price Chart - - 52.11 - - - 0 57.11 / 47.11 06:36:17 CT
14 Dec 2017
NOV 2019 Show Price Chart - - 52.00 - - - 0 57.00 / 47.00 02:45:38 CT
14 Dec 2017
DEC 2019 Show Price Chart 52.09 +0.16 51.93 52.08 52.24 52.01 1,965 56.93 / 46.93 07:10:16 CT
14 Dec 2017
JAN 2020 Show Price Chart - - 51.79 - - - 0 56.79 / 46.79 17:58:28 CT
13 Dec 2017
FEB 2020 Show Price Chart - - 51.67 - - - 0 56.67 / 46.67 17:58:24 CT
13 Dec 2017
MAR 2020 Show Price Chart - - 51.53 - - - 0 56.53 / 46.53 17:58:37 CT
13 Dec 2017
APR 2020 Show Price Chart - - 51.39 - - - 0 56.39 / 46.39 17:57:48 CT
13 Dec 2017
MAY 2020 Show Price Chart - - 51.25 - - - 0 56.25 / 46.25 17:57:46 CT
13 Dec 2017
JUN 2020 Show Price Chart - - 51.13 - - - 23 56.13 / 46.13 07:10:16 CT
14 Dec 2017
JUL 2020 Show Price Chart - - 50.99 - - - 0 55.99 / 45.99 17:58:06 CT
13 Dec 2017
AUG 2020 Show Price Chart - - 50.89 - - - 0 55.89 / 45.89 17:57:51 CT
13 Dec 2017
SEP 2020 Show Price Chart - - 50.81 - - - 0 55.81 / 45.81 17:58:15 CT
13 Dec 2017
OCT 2020 Show Price Chart - - 50.73 - - - 0 55.73 / 45.73 17:58:50 CT
13 Dec 2017
NOV 2020 Show Price Chart - - 50.68 - - - 0 55.68 / 45.68 17:57:57 CT
13 Dec 2017
DEC 2020 Show Price Chart 50.95 +0.34 50.61 50.72 51.00 50.72 265 55.61 / 45.61 07:10:16 CT
14 Dec 2017
JAN 2021 Show Price Chart - - 50.48 - - - 0 55.48 / 45.48 17:58:07 CT
13 Dec 2017
FEB 2021 Show Price Chart - - 50.38 - - - 0 55.38 / 45.38 17:58:58 CT
13 Dec 2017
MAR 2021 Show Price Chart - - 50.30 - - - 0 55.30 / 45.30 17:57:54 CT
13 Dec 2017
APR 2021 Show Price Chart - - 50.25 - - - 0 55.25 / 45.25 17:57:48 CT
13 Dec 2017
MAY 2021 Show Price Chart - - 50.19 - - - 0 55.19 / 45.19 17:58:24 CT
13 Dec 2017
JUN 2021 Show Price Chart - - 50.12 - - - 0 55.12 / 45.12 17:58:34 CT
13 Dec 2017
JUL 2021 Show Price Chart - - 50.02 - - - 0 55.02 / 45.02 17:58:46 CT
13 Dec 2017
AUG 2021 Show Price Chart - - 50.01 - - - 0 55.01 / 45.01 17:58:05 CT
13 Dec 2017
SEP 2021 Show Price Chart - - 49.95 - - - 0 54.95 / 44.95 17:58:00 CT
13 Dec 2017
OCT 2021 Show Price Chart - - 49.89 - - - 0 54.89 / 44.89 17:58:33 CT
13 Dec 2017
NOV 2021 Show Price Chart - - 49.85 - - - 0 54.85 / 44.85 17:58:08 CT
13 Dec 2017
DEC 2021 Show Price Chart - - 49.82 - - - 25 54.82 / 44.82 06:57:22 CT
14 Dec 2017
JAN 2022 Show Price Chart - - 49.76 - - - 0 54.76 / 44.76 17:57:59 CT
13 Dec 2017
FEB 2022 Show Price Chart - - 49.72 - - - 0 54.72 / 44.72 17:58:34 CT
13 Dec 2017
MAR 2022 Show Price Chart - - 49.73 - - - 0 54.73 / 44.73 17:58:06 CT
13 Dec 2017
APR 2022 Show Price Chart - - 49.72 - - - 0 54.72 / 44.72 17:58:26 CT
13 Dec 2017
MAY 2022 Show Price Chart - - 49.69 - - - 0 54.69 / 44.69 17:58:25 CT
13 Dec 2017
JUN 2022 Show Price Chart - - 49.68 - - - 0 54.68 / 44.68 17:57:53 CT
13 Dec 2017
JUL 2022 Show Price Chart - - 49.62 - - - 0 54.62 / 44.62 17:58:45 CT
13 Dec 2017
AUG 2022 Show Price Chart - - 49.66 - - - 0 54.66 / 44.66 17:58:34 CT
13 Dec 2017
SEP 2022 Show Price Chart - - 49.71 - - - 0 54.71 / 44.71 17:58:30 CT
13 Dec 2017
OCT 2022 Show Price Chart - - 49.69 - - - 0 54.69 / 44.69 17:58:28 CT
13 Dec 2017
NOV 2022 Show Price Chart - - 49.68 - - - 0 54.68 / 44.68 17:57:51 CT
13 Dec 2017
DEC 2022 Show Price Chart - - 49.68 - - - 0 54.68 / 44.68 03:57:25 CT
14 Dec 2017
JAN 2023 Show Price Chart - - 49.71 - - - 0 54.71 / 44.71 17:58:15 CT
13 Dec 2017
FEB 2023 Show Price Chart - - 49.66 - - - 0 54.66 / 44.66 17:58:43 CT
13 Dec 2017
MAR 2023 Show Price Chart - - 49.71 - - - 0 54.71 / 44.71 17:58:35 CT
13 Dec 2017
APR 2023 Show Price Chart - - 49.71 - - - 0 54.71 / 44.71 17:58:31 CT
13 Dec 2017
MAY 2023 Show Price Chart - - 49.69 - - - 0 54.69 / 44.69 17:57:43 CT
13 Dec 2017
JUN 2023 Show Price Chart - - 49.71 - - - 0 54.71 / 44.71 17:58:32 CT
13 Dec 2017
JUL 2023 Show Price Chart - - 49.72 - - - 0 54.72 / 44.72 17:58:58 CT
13 Dec 2017
AUG 2023 Show Price Chart - - 49.68 - - - 0 54.68 / 44.68 17:58:07 CT
13 Dec 2017
SEP 2023 Show Price Chart - - 49.72 - - - 0 54.72 / 44.72 17:58:18 CT
13 Dec 2017
OCT 2023 Show Price Chart - - 49.73 - - - 0 54.73 / 44.73 17:58:54 CT
13 Dec 2017
NOV 2023 Show Price Chart - - 49.70 - - - 0 54.70 / 44.70 17:58:17 CT
13 Dec 2017
DEC 2023 Show Price Chart - - 49.75 - - - 0 54.75 / 44.75 02:34:23 CT
14 Dec 2017
JUN 2024 Show Price Chart - - 49.90 - - - 0 54.90 / 44.90 17:58:40 CT
13 Dec 2017
DEC 2024 Show Price Chart - - 50.08 - - - 0 55.08 / 45.08 17:58:51 CT
13 Dec 2017
JUN 2025 Show Price Chart - - 50.32 - - - 0 55.32 / 45.32 17:58:28 CT
13 Dec 2017
DEC 2025 Show Price Chart - - 50.52 - - - 0 55.52 / 45.52 17:58:57 CT
13 Dec 2017
JUN 2026 Show Price Chart - - 50.72 - - - 0 55.72 / 45.72 17:58:10 CT
13 Dec 2017
DEC 2026 Show Price Chart - - 50.92 - - - 0 55.92 / 45.92 17:58:07 CT
13 Dec 2017

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)為環球最具流動性和交投最活躍的原油合約,可以提供當今世界石油市場最有效的交易方法。

NYMEX WTI價格源於奧克拉荷馬州庫欣,與全世界能源市場有著密切關聯。

WTI(西德克薩斯中質原油)為輕質低硫混合原油。「輕質」指粘稠度和硫含量低,非常適合轉化成汽油和柴油。該合約的交易代碼為CL,指「輕質原油」。

原油市場提供幾乎所有市場條件下的交易機會,但可能高度波動。影響價格的因素眾多,包括直接因素(輸油管道變化)或宏觀因素(例,經濟健康程度、天氣),這使得價格的風險管理至關重要。

NYMEX WTI期貨提供直接參與石油市場風險敞口的機會,無論您是尋求對沖風險亦或對價格的走向套利,期貨相對於其他交易方式皆擁有關鍵優勢。

交易NYMEX WTI期貨的優勢

  • 流動性充裕的市場
  • 隨著美國石油產量、亞洲使用量增加和美國出口禁令廢除,WTI成為了世界石油價格的首選指標
  • 以少量資金控制大筆合約
  • 享受60%的長期、40%的短期資本收益優勢
  • 利用其他NYMEX的石油合約實現大量節省和精確的敞口配置
  • NYMEX WTI與現貨市場緊密聯繫,可降低成本