Asset Class Navigation

E-mini Crude Oil Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
MAR 2018 Show Price Chart 64.475 +0.005 64.470 64.450 64.625 64.325 544 69.450 / 59.475 21:43:08 CT
23 Jan 2018
APR 2018 Show Price Chart 64.375 +0.065 64.310 64.300 64.375 64.275 4 69.300 / 59.325 19:49:53 CT
23 Jan 2018
MAY 2018 Show Price Chart 64.025 -0.065 64.090 64.050 64.050 64.025 2 69.075 / 59.100 18:37:19 CT
23 Jan 2018
JUN 2018 Show Price Chart 64.100 +0.310 63.790 64.100 64.100 64.100 1 68.775 / 58.800 19:02:20 CT
23 Jan 2018
JUL 2018 Show Price Chart - - 63.420 - - - 0 68.400 / 58.425 18:37:27 CT
23 Jan 2018
AUG 2018 Show Price Chart - - 62.980 - - - 0 67.975 / 58.000 18:55:54 CT
23 Jan 2018
SEP 2018 Show Price Chart - - 62.550 - - - 0 67.550 / 57.550 18:37:24 CT
23 Jan 2018
OCT 2018 Show Price Chart - - 62.120 - - - 0 67.100 / 57.125 18:37:27 CT
23 Jan 2018
NOV 2018 Show Price Chart - - 61.680 - - - 0 66.675 / 56.700 18:37:27 CT
23 Jan 2018
DEC 2018 Show Price Chart - - 61.300 - - - 0 66.300 / 56.300 18:55:54 CT
23 Jan 2018
JAN 2019 Show Price Chart - - 60.900 - - - 0 65.900 / 55.900 18:45:34 CT
23 Jan 2018
FEB 2019 Show Price Chart - - 60.480 - - - 0 65.475 / 55.500 18:37:26 CT
23 Jan 2018
MAR 2019 Show Price Chart - - 60.080 - - - 0 65.075 / 55.100 18:37:22 CT
23 Jan 2018
APR 2019 Show Price Chart - - 59.700 - - - 0 64.700 / 54.700 18:37:31 CT
23 Jan 2018
MAY 2019 Show Price Chart - - 59.330 - - - 0 64.325 / 54.350 18:37:36 CT
23 Jan 2018
JUN 2019 Show Price Chart - - 58.990 - - - 0 63.975 / 54.000 18:37:30 CT
23 Jan 2018
JUL 2019 Show Price Chart - - 58.640 - - - 0 63.625 / 53.650 18:37:36 CT
23 Jan 2018
AUG 2019 Show Price Chart - - 58.330 - - - 0 63.325 / 53.350 18:37:38 CT
23 Jan 2018
SEP 2019 Show Price Chart - - 58.060 - - - 0 63.050 / 53.075 18:37:40 CT
23 Jan 2018
OCT 2019 Show Price Chart - - 57.820 - - - 0 62.800 / 52.825 18:37:36 CT
23 Jan 2018
NOV 2019 Show Price Chart - - 57.600 - - - 0 62.600 / 52.600 18:37:36 CT
23 Jan 2018
DEC 2019 Show Price Chart - - 57.390 - - - 0 62.375 / 52.400 18:37:37 CT
23 Jan 2018
JAN 2020 Show Price Chart - - 57.140 - - - 0 62.125 / 52.150 18:37:30 CT
23 Jan 2018
FEB 2020 Show Price Chart - - 56.930 - - - 0 61.925 / 51.950 18:37:30 CT
23 Jan 2018
MAR 2020 Show Price Chart - - 56.720 - - - 0 61.700 / 51.725 18:37:30 CT
23 Jan 2018
APR 2020 Show Price Chart - - 56.540 - - - 0 61.525 / 51.550 18:37:30 CT
23 Jan 2018
MAY 2020 Show Price Chart - - 56.360 - - - 0 61.350 / 51.375 18:37:31 CT
23 Jan 2018
JUN 2020 Show Price Chart - - 56.170 - - - 0 61.150 / 51.175 18:37:31 CT
23 Jan 2018
JUL 2020 Show Price Chart - - 55.970 - - - 0 60.950 / 50.975 18:37:31 CT
23 Jan 2018
AUG 2020 Show Price Chart - - 55.800 - - - 0 60.800 / 50.800 18:37:30 CT
23 Jan 2018
SEP 2020 Show Price Chart - - 55.660 - - - 0 60.650 / 50.675 18:37:34 CT
23 Jan 2018
OCT 2020 Show Price Chart - - 55.510 - - - 0 60.500 / 50.525 18:37:35 CT
23 Jan 2018
NOV 2020 Show Price Chart - - 55.370 - - - 0 60.350 / 50.375 18:37:35 CT
23 Jan 2018
DEC 2020 Show Price Chart - - 55.290 - - - 0 60.275 / 50.300 18:37:30 CT
23 Jan 2018
JAN 2021 Show Price Chart - - 55.180 - - - 0 60.175 / 50.200 18:37:21 CT
23 Jan 2018
FEB 2021 Show Price Chart - - 55.100 - - - 0 60.100 / 50.100 18:37:21 CT
23 Jan 2018
MAR 2021 Show Price Chart - - 55.000 - - - 0 60.000 / 50.000 18:37:21 CT
23 Jan 2018
APR 2021 Show Price Chart - - 54.850 - - - 0 59.850 / 49.850 18:37:21 CT
23 Jan 2018
MAY 2021 Show Price Chart - - 54.710 - - - 0 59.700 / 49.725 18:37:27 CT
23 Jan 2018
JUN 2021 Show Price Chart - - 54.610 - - - 0 59.600 / 49.625 18:37:26 CT
23 Jan 2018
JUL 2021 Show Price Chart - - 54.500 - - - 0 59.500 / 49.500 18:37:26 CT
23 Jan 2018
AUG 2021 Show Price Chart - - 54.490 - - - 0 59.475 / 49.500 18:37:28 CT
23 Jan 2018
SEP 2021 Show Price Chart - - 54.420 - - - 0 59.400 / 49.425 18:37:28 CT
23 Jan 2018
OCT 2021 Show Price Chart - - 54.280 - - - 0 59.275 / 49.300 18:37:28 CT
23 Jan 2018
NOV 2021 Show Price Chart - - 54.210 - - - 0 59.200 / 49.225 18:37:33 CT
23 Jan 2018
DEC 2021 Show Price Chart - - 54.160 - - - 0 59.150 / 49.175 18:37:31 CT
23 Jan 2018
JAN 2022 Show Price Chart - - 54.090 - - - 0 59.075 / 49.100 18:38:03 CT
23 Jan 2018
FEB 2022 Show Price Chart - - 54.020 - - - 0 59.000 / 49.025 18:38:05 CT
23 Jan 2018
MAR 2022 Show Price Chart - - 54.000 - - - 0 59.000 / 49.000 18:36:43 CT
23 Jan 2018
APR 2022 Show Price Chart - - 53.970 - - - 0 58.950 / 48.975 18:36:55 CT
23 Jan 2018
MAY 2022 Show Price Chart - - 53.960 - - - 0 58.950 / 48.975 18:36:58 CT
23 Jan 2018
JUN 2022 Show Price Chart - - 53.920 - - - 0 58.900 / 48.925 18:37:09 CT
23 Jan 2018
JUL 2022 Show Price Chart - - 53.820 - - - 0 58.800 / 48.825 18:37:09 CT
23 Jan 2018
AUG 2022 Show Price Chart - - 53.850 - - - 0 58.850 / 48.850 18:37:08 CT
23 Jan 2018
SEP 2022 Show Price Chart - - 53.950 - - - 0 58.950 / 48.950 18:37:14 CT
23 Jan 2018
OCT 2022 Show Price Chart - - 53.880 - - - 0 58.875 / 48.900 18:36:39 CT
23 Jan 2018
NOV 2022 Show Price Chart - - 53.880 - - - 0 58.875 / 48.900 18:36:39 CT
23 Jan 2018
DEC 2022 Show Price Chart - - 53.850 - - - 0 58.850 / 48.850 18:36:53 CT
23 Jan 2018
JAN 2023 Show Price Chart - - 53.850 - - - 0 58.850 / 48.850 18:36:39 CT
23 Jan 2018
FEB 2023 Show Price Chart - - 53.840 - - - 0 58.825 / 48.850 18:36:39 CT
23 Jan 2018
MAR 2023 Show Price Chart - - 53.850 - - - 0 58.850 / 48.850 18:36:39 CT
23 Jan 2018
APR 2023 Show Price Chart - - 53.840 - - - 0 58.825 / 48.850 18:36:50 CT
23 Jan 2018
MAY 2023 Show Price Chart - - 53.800 - - - 0 58.800 / 48.800 18:36:50 CT
23 Jan 2018
JUN 2023 Show Price Chart - - 53.870 - - - 0 58.850 / 48.875 18:36:49 CT
23 Jan 2018
JUL 2023 Show Price Chart - - 53.830 - - - 0 58.825 / 48.850 18:36:49 CT
23 Jan 2018
AUG 2023 Show Price Chart - - 53.780 - - - 0 58.775 / 48.800 18:36:49 CT
23 Jan 2018
SEP 2023 Show Price Chart - - 53.870 - - - 0 58.850 / 48.875 18:36:49 CT
23 Jan 2018
OCT 2023 Show Price Chart - - 53.870 - - - 0 58.850 / 48.875 18:36:39 CT
23 Jan 2018
NOV 2023 Show Price Chart - - 53.860 - - - 0 58.850 / 48.875 18:36:50 CT
23 Jan 2018
DEC 2023 Show Price Chart - - 53.900 - - - 0 58.900 / 48.900 18:36:50 CT
23 Jan 2018