Asset Class Navigation

E-micro Gold Futures Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
图表 最后 变化 前一交易日结算价 开盘价 成交量 高/低限
DEC 2017 显示价格走势 1294.6 +16.4 1278.2 1279.4 1297.4 1278.1 4,069 1386.5 / 1206.5 16:37:26 CT
17 Nov 2017
FEB 2018 显示价格走势 1299.0 +16.4 1282.6 1282.7 1301.7 1282.7 1,117 1390.9 / 1210.9 16:37:30 CT
17 Nov 2017
APR 2018 显示价格走势 1303.0 +16.2 1286.8 1295.0 1304.0 1293.9 32 1395.2 / 1215.2 16:38:05 CT
17 Nov 2017
JUN 2018 显示价格走势 1308.0 +17.0 1291.0 1295.5 1308.0 1295.4 6 1399.4 / 1219.4 16:37:07 CT
17 Nov 2017
AUG 2018 显示价格走势 - - 1295.3 - - - 0 1403.8 / 1223.8 16:37:13 CT
17 Nov 2017
OCT 2018 显示价格走势 - - 1299.6 - - - 0 1408.1 / 1228.1 16:37:14 CT
17 Nov 2017
DEC 2018 显示价格走势 1319.5 +15.5 1304.0 1304.2 1319.8 1303.9 207 1412.6 / 1232.6 16:37:34 CT
17 Nov 2017
FEB 2019 显示价格走势 - - 1308.5 - - - 0 1417.1 / 1237.1 16:37:38 CT
17 Nov 2017
APR 2019 显示价格走势 - - 1313.0 - - - 0 1421.6 / 1241.6 16:37:14 CT
17 Nov 2017
JUN 2019 显示价格走势 1330.0 +12.4 1317.6 1330.0 1330.0 1330.0 1 1426.2 / 1246.2 16:37:38 CT
17 Nov 2017
AUG 2019 显示价格走势 - - 1322.2 - - - 0 1430.8 / 1250.8 16:37:09 CT
17 Nov 2017
OCT 2019 显示价格走势 - - 0.0 - - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017