Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Time & Sales Globex

Options
日历日期 时间 行使 价格 规模 指标
16 Jan 2018 17:52:30 250000 PUTS 480.0 1 -
16 Jan 2018 17:52:30 250000 PUTS 480.0 1 -
16 Jan 2018 17:46:04 239500 PUTS 280.0 1 -
16 Jan 2018 17:42:48 290000 CALLS 550.0 10 -
16 Jan 2018 17:40:36 295000 CALLS 200.0 2 -
16 Jan 2018 17:40:36 239500 PUTS 280.0 1 -
16 Jan 2018 17:30:27 265000 PUTS 1150.0 1 -
16 Jan 2018 17:21:31 274000 PUTS 2350.0 1 -
16 Jan 2018 17:14:58 280000 PUTS 4250.0 10 -
16 Jan 2018 17:13:04 280000 CALLS 3750.0 3 -
16 Jan 2018 17:13:03 280000 CALLS 3750.0 7 -
16 Jan 2018 17:11:33 280000 CALLS 3725.0 10 -
16 Jan 2018 17:03:22 263500 PUTS 1025.0 12 -
16 Jan 2018 17:01:29 287500 CALLS 950.0 1 -
16 Jan 2018 17:01:06 220000 PUTS 115.0 2 -
16 Jan 2018 17:00:22 270000 PUTS 1650.0 1 -
16 Jan 2018 17:00:00 216000 PUTS 100.0 0 Open
16 Jan 2018 17:00:00 216000 PUTS 100.0 1 -

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货