Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Time & Sales Globex

Options
日历日期 时间 行使 价格 规模 指标
12 Dec 2017 17:55:14 266500 PUTS 975.0 0 Open
12 Dec 2017 17:55:14 266500 PUTS 975.0 1 -
12 Dec 2017 17:48:15 266000 PUTS 650.0 1 -
12 Dec 2017 17:47:32 272000 CALLS 15.0 1 -
12 Dec 2017 17:46:03 266000 PUTS 650.0 1 -
12 Dec 2017 17:41:21 266000 CALLS 925.0 1 -
12 Dec 2017 17:35:04 272000 CALLS 15.0 1 -
12 Dec 2017 17:35:04 272000 CALLS 15.0 0 Open
12 Dec 2017 17:33:52 270000 CALLS 60.0 1 -
12 Dec 2017 17:31:32 269000 CALLS 120.0 0 Open
12 Dec 2017 17:31:32 269000 CALLS 120.0 5 -
12 Dec 2017 17:30:46 266000 CALLS 850.0 1 -
12 Dec 2017 17:29:29 266000 PUTS 725.0 1 -
12 Dec 2017 17:28:07 266000 PUTS 725.0 1 -
12 Dec 2017 17:20:52 270000 CALLS 60.0 1 -
12 Dec 2017 17:20:46 270000 CALLS 60.0 0 Open
12 Dec 2017 17:20:46 270000 CALLS 60.0 2 -
12 Dec 2017 17:19:40 266000 CALLS 825.0 1 -
12 Dec 2017 17:19:40 266000 CALLS 825.0 0 Open
12 Dec 2017 17:15:08 266000 PUTS 725.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:18 267000 CALLS 425.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:10 267000 CALLS 425.0 2 -
12 Dec 2017 17:14:10 265500 PUTS 525.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:09 267000 CALLS 425.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:09 267000 CALLS 425.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:09 267000 CALLS 425.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:09 267000 CALLS 425.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:09 267000 CALLS 425.0 0 Open
12 Dec 2017 17:14:09 266500 CALLS 600.0 2 -
12 Dec 2017 17:14:09 266500 CALLS 600.0 0 Open
12 Dec 2017 17:14:09 266000 PUTS 725.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:09 265500 PUTS 525.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:09 265500 PUTS 525.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:09 265500 PUTS 525.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:09 265500 PUTS 525.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:09 265500 PUTS 525.0 1 -
12 Dec 2017 17:14:09 265500 PUTS 525.0 4 -
12 Dec 2017 17:13:15 266000 PUTS 700.0 3 -
12 Dec 2017 17:11:02 253000 PUTS 20.0 4 -
12 Dec 2017 17:10:31 265500 PUTS 500.0 1 -
12 Dec 2017 17:08:26 253000 PUTS 20.0 1 -
12 Dec 2017 17:08:17 253000 PUTS 20.0 0 Open
12 Dec 2017 17:08:17 253000 PUTS 20.0 1 -
12 Dec 2017 17:07:49 264000 CALLS 2400.0 0 Open
12 Dec 2017 17:07:49 264000 CALLS 2400.0 1 -
12 Dec 2017 17:04:53 266000 PUTS 700.0 0 Open
12 Dec 2017 17:04:53 266000 PUTS 700.0 3 -
12 Dec 2017 17:04:10 265500 PUTS 475.0 1 -
12 Dec 2017 17:04:10 265500 PUTS 475.0 0 Open
12 Dec 2017 17:02:47 265000 PUTS 350.0 0 Open
12 Dec 2017 17:02:47 265000 PUTS 350.0 1 -

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货