Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Futures Time & Sales Globex

Options
日历日期 时间 价格 规模 指标
22 Feb 2018 16:59:59 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:59:59 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:59:58 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:59:57 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:59:56 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:59:44 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:59:41 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:59:34 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:59:29 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:59:21 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:59:21 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:58:37 269875.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:58:37 269875.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:58:16 269875.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:58:09 269875.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:58:09 269875.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:57:33 269875.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:57:27 269875.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:57:27 269875.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:57:27 269875.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:57:24 269875.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:56:35 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:56:21 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:56:18 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:55:29 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:55:20 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:55:11 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:55:00 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:55:00 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:55:00 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:55:00 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:55:00 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:54:39 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:54:15 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:54:06 269800.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:54:04 269800.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:53:27 269800.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:53:20 269800.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:53:10 269750.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:53:06 269775.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:52:55 269750.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:51:50 269750.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:51:29 269750.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:50:39 269725.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:50:35 269725.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:50:32 269725.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:50:32 269725.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:48:40 269675.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:48:29 269675.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:47:08 269675.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:46:54 269675.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:46:06 269875.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:45:12 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:45:10 269850.0 0 Indicative
22 Feb 2018 16:45:02 269875.0 0 Indicative

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货