Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2807.25 +3.50 2803.75 2807.75 2802.75 33,099 2944.00 / 2664.00 21:40:24 CT
17 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:02:54 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 4 59.75 59.00 58.00 +1.75 59.75 278000.0 - - 34.50 - - 0 No Limit / 0.05 19:02:54 CT
17 Jan 2018
19:05:01 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 54.75 - - 278500.0 - - 36.00 - - 0 No Limit / 0.05 19:02:19 CT
17 Jan 2018
19:02:54 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 51.50 - - 279000.0 - - 37.75 - - 0 No Limit / 0.05 21:40:14 CT
17 Jan 2018
20:17:19 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 5 49.75 48.75 48.25 +0.50 48.75 279500.0 38.50 -1.00 39.50 38.00 39.50 3 No Limit / 0.05 20:36:50 CT
17 Jan 2018
19:27:54 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 29 47.00 45.50 45.25 +1.00 46.25 280000.0 41.00 -0.50 41.50 40.25 41.00 10 No Limit / 0.05 19:55:59 CT
17 Jan 2018
20:35:52 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 4 43.25 43.00 42.25 +1.00 43.25 280500.0 - - 43.50 - - 2 No Limit / 0.05 19:41:28 CT
17 Jan 2018
19:02:54 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 1 39.50 39.50 39.50 0.00 39.50 281000.0 - - 45.50 - - 0 No Limit / 0.05 19:03:26 CT
17 Jan 2018
19:05:01 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 1 - - 36.50 - - 281500.0 - - 48.00 - - 0 No Limit / 0.05 19:02:19 CT
17 Jan 2018
21:26:24 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 3 35.00 34.50 34.00 +1.00 35.00 282000.0 - - 50.25 - - 0 No Limit / 0.05 19:05:02 CT
17 Jan 2018
19:02:54 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 4 - - 31.50 - - 282500.0 - - 52.75 - - 0 No Limit / 0.05 19:05:01 CT
17 Jan 2018

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量