Asset Class Navigation

Crude Oil Options Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
行使 开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
3500 Call - - - - +1.10 26.29 0 0
4800 Call - 14.15B - 14.01B +.98 13.83 0 0
5000 Call - 12.41B - 12.27B +.94 12.10 0 141
5300 Call - 9.95B - 9.81B +.86 9.66 0 1
5500 Call - 8.42B - 8.29B +.82 8.16 0 100
5600 Call - 7.70B - 7.57B +.79 7.45 0 6
5700 Call - 7.01B - 6.88B +.76 6.77 0 2
5800 Call - 6.35B - 6.23B +.72 6.11 9 10
5850 Call - 6.03B - 5.91B +.70 5.80 0 802
5900 Call - 5.75B - 5.60B +.69 5.50 0 135
5950 Call - 5.45B - 5.31B +.67 5.21 0 1,502
6000 Call - 5.16B - 5.02B +.65 4.92 1 2,785
6050 Call - 4.88B - 4.74B +.63 4.65 0 75
6100 Call - 4.61B - 4.47B +.60 4.38 9 8
6150 Call - 4.35B - 4.21B +.57 4.12 0 6
6200 Call - 4.09B - 3.96B +.54 3.87 1 56
6300 Call - 3.62B - 3.49B +.50 3.41 0 118
6350 Call - 3.40B - 3.27B +.48 3.20 0 30
6400 Call - 3.18B - 3.06B +.46 3.00 0 100
6500 Call - 2.79B - 2.68B +.42 2.62 0 675
6550 Call - 2.61B - 2.50B +.40 2.45 0 6
6600 Call - 2.44B - 2.33B +.37 2.28 0 3
6650 Call - 2.28B - 2.17B +.35 2.13 0 12
6700 Call - 2.12B - 2.02B +.34 1.99 0 1,652
6750 Call - 1.98B - 1.88B +.32 1.85 0 2
6800 Call - 1.84B - 1.75B +.30 1.72 0 2,452
6850 Call - 1.72B - 1.63B +.28 1.60 8 68
6900 Call - 1.60B - 1.51B +.26 1.49 1 113
6950 Call - 1.49B - 1.41B +.25 1.39 8 5
7000 Call 1.25 1.38B 1.25 1.31B +.23 1.29 6 1,448
7050 Call 1.21 1.29B 1.19A 1.21B +.21 1.20 1 3
7100 Call - 1.20B - 1.13B +.19 1.11 0 80
7150 Call - 1.11B - 1.05B +.19 1.04 0 24
7200 Call 1.04 1.04 .96A .97B +.18 .97 2 478
7250 Call - .96B - .91B +.16 .90 0 15
7300 Call .81 .90B .81 .84A +.15 .84 2 26
7350 Call - .84B - .78A +.13 .78 0 6
7400 Call - .78B - .73A +.12 .73 21 102
7450 Call - .73B - .68A +.11 .68 0 3
7500 Call - .68B - .64A +.11 .64 0 10,158
7550 Call - .64B - .60A +.10 .60 0 16
7600 Call .57 .60B .56A .56A +.09 .56 21 15
7650 Call - .56B - .53A +.08 .52 0 12
7700 Call .51 .52B .49A .49A +.08 .49 20 216
7750 Call .50 .50 .46 .46 +.07 .46 45 2
7800 Call - .46B - .44A +.06 .43 0 2
7850 Call .41 .43B .41 .41 +.06 .41 1 1
7900 Call .35 .40B .35 .39A +.05 .38 10 1
7950 Call - .38B - .37A +.05 .36 0 1
8000 Call - .36B - .35A +.05 .34 0 4
8100 Call .28 .32B .28 .31A 0 .30 4 0
8300 Call - .25B - .25B +.03 .24 0 1
8400 Call - .22B - .22B +.02 .21 0 60
8500 Call - .20B - .20B +.02 .19 0 31
8600 Call - .18B - .18B +.02 .17 0 2
8650 Call - .17B - .17B +.02 .16 0 1
8750 Call - .15B - .15B +.02 .15 0 1
8800 Call - .14B - .14B +.02 .14 0 200
8850 Call - .13B - .13B +.01 .13 0 81
9000 Call - .11B - .11B +.01 .11 0 102
9100 Call - .10B - .10B +.01 .10 0 1
9300 Call - .08B - .08B +.01 .08 0 121
9600 Call - .06B - .06B +.01 .06 0 1
9900 Call - - - - UNCH .04 0 5
10000 Call - - - - UNCH .04 0 101
11000 Call - - - - UNCH .01 0 100
3350 Put - - - - -.01 .02 0 5
3500 Put - - - - -.01 .04 0 828
3550 Put - - - - -.02 .04 0 1
3600 Put - - - - -.02 .05 0 1
3700 Put - - - - -.02 .06 0 1
3800 Put - - - - -.02 .08 0 2
3850 Put - - .10A .10A -.03 .09 0 5
4000 Put - - .14A .14A -.03 .13 0 1,386
4100 Put - - .17A .17A -.04 .16 0 2
4150 Put - - .19A .19A -.05 .17 0 1
4200 Put .20 .20 .20 .20 -.05 .19 4 6
4250 Put - - .22A .22A -.05 .21 0 1
4300 Put - - .25A .25A -.05 .24 0 1
4350 Put - - .27A .27A -.06 .26 0 18
4400 Put - - .30A .30A -.06 .29 0 47
4450 Put - - .33A .33A -.07 .32 0 2
4500 Put - - .36A .36A -.08 .35 0 157
4550 Put .38 .38 .38 .38 -.08 .39 1 10
4600 Put - - .43A .43A -.09 .43 0 31
4650 Put - - .47A .47A -.10 .47 0 7
4700 Put .55 .55 .52A .52A -.10 .52 2 20
4750 Put .60 .60 .57A .57A -.11 .57 2 11
4800 Put .66 .66 .62A .62A -.12 .62 2 637
4850 Put .71 .71 .67A .67A -.13 .68 2 12
4900 Put .73 .74 .73 .74 -.14 .74 33 82
4950 Put - - .80A .80A -.15 .81 0 6
5000 Put - - .87A .87A -.16 .88 293 2,609
5050 Put - - .94A .95A -.17 .96 6 6
5100 Put - - 1.02A 1.03A -.18 1.04 4 1,899
5150 Put - - 1.11A 1.11A -.19 1.13 0 5
5200 Put 1.19 1.25B 1.19 1.20A -.21 1.22 7 166
5250 Put - - 1.29A 1.30A -.22 1.32 6 5
5300 Put - - 1.39A 1.40A -.22 1.43 1 717
5350 Put - - 1.50A 1.51A -.24 1.54 0 20
5400 Put - - 1.61A 1.62A -.25 1.66 0 36
5450 Put - - 1.73A 1.74A -.26 1.78 0 1
5500 Put - - 1.86A 1.86A -.28 1.91 0 1,009
5550 Put - - 1.99A 2.00A -.29 2.05 0 12
5600 Put 2.27 2.27 2.13A 2.14A -.31 2.19 1 5
5700 Put - - 2.44A 2.44A -.33 2.51 0 250
5750 Put 2.66 2.68B 2.61A 2.61A 0 2.67 1 0
5800 Put - - 2.77A 2.78A -.37 2.85 8 229
5850 Put - - 2.94A 2.96A -.39 3.03 0 20
5900 Put - - 3.13A 3.15A -.41 3.22 0 36
5950 Put - - 3.33A 3.35A -.42 3.43 1 8
6000 Put - - 3.53A 3.55A -.45 3.64 246 391
6100 Put 4.27 4.37B 3.97A 4.00A -.49 4.09 1 12
6150 Put - - 4.20A 4.23A -.52 4.33 1 0
6200 Put - - 4.44A 4.48A -.54 4.58 8 2
6250 Put - - 4.69A 4.73A -.57 4.84 0 1
6300 Put - - 4.96A 5.00A -.59 5.11 0 115
6500 Put - - 6.12A 6.17A -.68 6.30 0 1
Total 800 35,121

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本