Asset Class Navigation

Crude Oil Options Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
行使 开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
3100 Call - - - - -.28 31.13 0 1
4000 Call - - - - -.28 22.13 0 0
4050 Call - - - - -.28 21.63 0 0
4200 Call - - - - -.28 20.13 0 565
4300 Call - - - - -.28 19.13 0 50
4350 Call - - - - -.28 18.63 0 133
4450 Call - - - - -.28 17.63 0 314
4500 Call - - - - -.28 17.13 0 31
4550 Call - - 16.00A 16.73A -.28 16.63 0 2
4600 Call - - 15.50A 16.23A -.28 16.13 0 102
4800 Call - - 13.50A 14.24A -.28 14.13 0 28
4850 Call - - 13.00A 13.74A -.27 13.64 0 274
4900 Call - - 12.51A 13.24A -.28 13.14 0 12
4950 Call 12.01 12.85B 11.98A 12.73B -.28 12.64 5 691
5000 Call 11.60 12.35B 11.49A 12.24B -.28 12.14 2 651
5050 Call 11.20 11.86B 10.99A 11.74B -.27 11.65 1 218
5100 Call - - 10.52A 11.25A -.28 11.15 0 64
5150 Call - - 10.03A 10.76A -.27 10.66 0 7
5200 Call - - 9.53A 10.27A -.28 10.16 0 576
5250 Call - - 9.04A 9.76A -.28 9.67 0 37
5300 Call 9.22 9.39B 8.55A 9.27A -.27 9.18 1 512
5350 Call 8.62 8.95B 8.06A 8.78A -.28 8.69 10 43
5400 Call - - 7.58A 8.30A -.27 8.21 0 80
5450 Call - - 7.10A 7.81A -.27 7.73 0 49
5500 Call 7.30 7.45B 6.63A 7.33A -.26 7.25 1 1,228
5550 Call - - 6.16A 6.86A -.27 6.77 0 254
5600 Call - - 5.69A 6.38A -.26 6.30 0 795
5650 Call - - 5.24A 5.92A -.26 5.84 0 699
5700 Call 5.47 5.58B 4.79A 5.46A -.25 5.38 4 1,714
5750 Call - - 4.35A 5.01A -.25 4.93 0 367
5800 Call 4.39 4.67B 3.93A 4.57A -.24 4.50 6 1,797
5850 Call - - 3.52A 4.15A -.23 4.07 3 307
5900 Call - - 3.13A 3.74A -.22 3.66 1 962
5950 Call - - 2.76A 3.34A -.21 3.27 0 442
6000 Call 3.06 3.06 2.42 2.95 -.20 2.89 31 5,297
6050 Call 2.58 2.67B 2.08A 2.60A -.19 2.54 79 2,499
6100 Call 2.29 2.37B 1.78A 2.27 -.18 2.21 121 4,077
6150 Call 2.00 2.05B 1.52 1.96 -.16 1.91 328 5,270
6200 Call 1.68 1.76B 1.28 1.67 -.15 1.63 819 6,773
6250 Call 1.46 1.49B 1.08 1.41A -.14 1.38 457 3,436
6300 Call 1.21 1.26B .89 1.19 -.12 1.17 934 8,678
6350 Call 1.02 1.06B .74 1.00A -.10 .98 348 4,166
6400 Call .80 .88 .61 .83A -.10 .81 1,528 8,124
6450 Call .65 .73 .50 .69A -.09 .67 304 2,746
6500 Call .54 .60 .41A .57 -.07 .56 1,053 12,785
6550 Call .47 .50 .34A .47 -.06 .46 146 3,805
6600 Call .37 .41 .28 .39 -.05 .38 1,308 7,663
6650 Call .32 .34 .24A .33B -.04 .32 318 4,893
6700 Call .27 .29 .20 .27 -.04 .27 2,365 9,080
6750 Call .24 .24 .17 .23 -.03 .23 1,316 5,193
6800 Call .19 .20 .14 .20 -.03 .19 398 6,745
6850 Call .15 .17 .12 .17 -.02 .16 167 2,220
6900 Call .13 .15 .10 .14A -.02 .14 331 2,644
6950 Call .11 .13 .09 .13 -.02 .12 318 2,663
7000 Call .10 .11 .08A .10 -.02 .10 271 14,155
7050 Call .09 .09 .07A .09 -.01 .09 207 2,199
7100 Call .08 .08 .06A .08 -.01 .08 601 9,496
7150 Call .06 .07 .06 .07 -.01 .07 73 2,267
7200 Call .06 .06 .05A .06 -.01 .06 163 12,292
7250 Call .05 .05 .05 .05 -.01 .05 51 4,908
7300 Call .05 .05 .04 .05 -.01 .05 77 5,606
7350 Call .03 .04 .03 .04 -.01 .04 17 1,154
7400 Call .04 .04 .03 .03 UNCH .04 339 5,123
7450 Call .03 .03 .03 .03 -.01 .03 266 690
7500 Call .02 .03 .02 .03 -.01 .03 71 7,055
7550 Call .02 .02 .02 .02 -.01 .02 67 993
7600 Call .02 .03 .02 .02 -.01 .02 138 1,234
7650 Call .02 .02 .02 .02 UNCH .02 6 969
7700 Call - - - - UNCH .02 0 1,111
7750 Call .02 .02 .02 .02 UNCH .02 2 466
7800 Call .01 .01 .01 .01 -.01 .01 3 1,538
7850 Call .01 .01 .01 .01 -.01 .01 15 2,614
7900 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 100 2,232
7950 Call - - - - UNCH .01 0 1,643
8000 Call - - - - UNCH .01 1 1,196
8050 Call - - - - UNCH .01 0 907
8100 Call - - - - UNCH .01 0 719
8150 Call - - - - UNCH .01 0 128
8200 Call - - - - UNCH .01 0 341
8250 Call - - - - UNCH .01 0 158
8300 Call - - - - UNCH .01 0 812
8350 Call - - - - UNCH .01 0 1,079
8400 Call - - - - UNCH .01 0 1,391
8450 Call - - - - UNCH .01 0 980
8500 Call - - - - UNCH .01 0 1,173
8550 Call - - - - UNCH .01 0 1,267
8600 Call - - - - UNCH .01 0 1,651
8650 Call - - - - UNCH .01 0 790
8700 Call - - - - UNCH .01 0 810
8750 Call - - - - UNCH .01 0 383
8800 Call - - - - UNCH .01 0 659
8850 Call - - - - UNCH .01 0 359
8900 Call - - - - UNCH .01 0 356
8950 Call - - - - UNCH .01 0 65
9000 Call - - - - UNCH .01 0 205
9050 Call - - - - UNCH .01 0 547
9100 Call - - - - UNCH .01 0 100
9150 Call - - - - UNCH .01 0 100
9250 Call - - - - UNCH .01 0 257
9400 Call - - - - UNCH .01 0 18
9500 Call - - - - UNCH .01 0 15
9600 Call - - - - UNCH .01 0 150
10000 Call - - - - UNCH .01 0 102
11000 Call - - - - UNCH .01 0 100
2300 Put - - - - UNCH .01 0 25
2700 Put - - - - UNCH .01 0 10
2950 Put - - - - UNCH .01 0 3
3000 Put - - - - UNCH .01 0 14
3050 Put - - - - UNCH .01 0 95
3100 Put - - - - UNCH .01 0 65
3200 Put - - - - UNCH .01 0 73
3250 Put - - - - UNCH .01 0 72
3300 Put - - - - UNCH .01 0 52
3400 Put - - - - UNCH .01 0 28
3500 Put - - - - UNCH .01 0 2,589
3550 Put - - - - UNCH .01 0 502
3600 Put - - - - UNCH .01 0 637
3650 Put - - - - UNCH .01 0 37
3700 Put - - - - UNCH .01 0 95
3750 Put - - - - UNCH .01 0 71
3800 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 1 315
3850 Put - - - - UNCH .01 0 201
3900 Put - - - - UNCH .01 0 304
3950 Put - - - - UNCH .01 0 99
4000 Put - - - - UNCH .01 0 2,782
4050 Put - - - - UNCH .01 0 475
4100 Put - - - - UNCH .01 0 242
4150 Put - - - - UNCH .01 0 1,854
4200 Put - - - - UNCH .01 0 1,510
4250 Put - - - - UNCH .01 0 599
4300 Put - - - - UNCH .01 0 476
4350 Put - - - - UNCH .01 0 528
4400 Put - - - - UNCH .01 0 1,658
4450 Put - - - - UNCH .01 0 469
4500 Put - - - - UNCH .01 0 4,107
4550 Put - - - - UNCH .01 0 661
4600 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 10 1,716
4650 Put - - - - UNCH .01 0 561
4700 Put - - - - UNCH .01 0 1,756
4750 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 4 750
4800 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 90 2,164
4850 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 116 1,959
4900 Put .02 .02 .02 .02 +.01 .02 2 1,538
4950 Put .02 .02 .02 .02 UNCH .02 2 960
5000 Put .02 .02 .01 .02 UNCH .02 526 9,608
5050 Put .03 .03 .02 .02 +.01 .03 41 1,220
5100 Put .02 .03 .02 .03 UNCH .03 198 2,080
5150 Put .03 .04 .03 .03 +.01 .04 109 1,509
5200 Put .04 .05 .04 .04 UNCH .04 158 3,997
5250 Put .04 .06 .03 .05 +.01 .05 329 1,484
5300 Put .05 .07 .05 .06 +.01 .06 331 4,723
5350 Put .06 .08 .06 .07 +.01 .07 546 2,465
5400 Put .07 .10 .07 .09 +.01 .09 686 3,646
5450 Put .10 .12 .08 .11 +.01 .10 346 1,404
5500 Put .12 .15 .10 .11 +.01 .12 2,240 13,910
5550 Put .12 .17 .12 .14 +.02 .15 338 2,814
5600 Put .17 .21 .14 .17 +.02 .18 264 7,700
5650 Put .20 .25 .18 .20B +.02 .21 276 4,699
5700 Put .24 .31 .21 .24 +.03 .26 1,412 14,413
5750 Put .30 .37 .26 .30 +.03 .31 1,434 4,013
5800 Put .36 .44 .31 .35 +.04 .37 2,187 8,834
5850 Put .43 .53 .38 .43A +.04 .44 112 3,209
5900 Put .54 .65 .45A .51 +.05 .53 2,046 9,597
5950 Put .62 .77 .55A .61B +.07 .64 382 2,990
6000 Put .74 .92 .66 .74A +.07 .76 2,858 19,471
6050 Put .88 1.10B .79A .88 +.09 .91 441 5,218
6100 Put 1.04 1.30B .95 1.04B +.10 1.08 1,963 7,934
6150 Put 1.31 1.54B 1.14 1.23B +.12 1.28 378 4,350
6200 Put 1.45 1.80 1.35A 1.43 +.13 1.50 1,635 8,358
6250 Put 1.79 2.09B 1.58 1.70B +.14 1.75 356 2,281
6300 Put 2.04 2.41B 1.85A 1.97B +.16 2.04 124 3,057
6350 Put 2.41 2.74B 2.15A 2.28B +.18 2.35 67 2,538
6400 Put 2.49 3.11B 2.47 2.60B +.19 2.68 55 8,850
6450 Put - 3.50B - 2.95A +.20 3.04 0 748
6500 Put 3.50 3.91B 3.26A 3.34B +.21 3.42 2 2,621
6550 Put - 4.34B - 3.74B +.22 3.83 0 604
6600 Put - 4.78B - 4.16B +.23 4.25 0 258
6650 Put - 5.24B - 4.60B +.24 4.69 0 84
6700 Put - 5.70B - 5.04B +.24 5.13 0 240
6750 Put - 6.17B - 5.50B +.25 5.59 0 40
6800 Put - 6.64B - 5.96B +.26 6.06 0 76
6850 Put - 7.12B - 6.44B +.26 6.53 0 2
6900 Put - 7.61B - 6.91B +.26 7.00 0 21
6950 Put - 8.09B - 7.39B +.26 7.48 0 2
7000 Put - 8.58B - 7.88B +.27 7.97 0 151
7050 Put - 9.07B - 8.36B +.26 8.45 0 4
7100 Put - 9.56B - 8.85B +.27 8.94 0 2
7150 Put - 10.05B - 9.34B +.27 9.43 0 2
7200 Put - 10.55B - 9.83B +.27 9.92 0 126
7250 Put - 11.04B - 10.32B +.27 10.41 0 81
7300 Put - 11.54B - 10.81B +.27 10.91 0 179
7350 Put - 12.03B - 11.30B +.27 11.40 0 26
7400 Put - 12.53B - 11.80B +.28 11.90 0 11
7450 Put - 13.02B - 12.29B +.27 12.39 0 50
7500 Put - 13.52B - 12.80B +.28 12.89 0 189
7550 Put - 14.02B - 13.29B +.28 13.39 0 210
7600 Put 14.33 14.54B 13.67A 13.79A +.27 13.88 2 1
7650 Put 14.92 15.03B 14.17A 14.29A +.28 14.38 5 4
7700 Put 15.42 15.53B 14.67A 14.79A +.28 14.88 4 26
7750 Put - - - - +.28 15.38 0 10
7800 Put - 16.45B - 15.79A +.27 15.87 0 40
7850 Put - - - - +.27 16.37 0 50
7900 Put - 17.45B - 16.79A +.28 16.87 0 10
7950 Put - - - - +.28 17.37 0 40
8000 Put - 18.44B - 17.78A +.28 17.87 0 251
Total 37,247 420,908

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本