Asset Class Navigation

Crude Oil Margins

开始时间 期末 维持
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2017

12/2017

01/2018

02/2018
11/2017

12/2017

01/2018

02/2018
240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2017

12/2017

01/2018
11/2017

12/2017

01/2018
210 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

12/2017
11/2017

12/2017
220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

01/2018
11/2017

01/2018
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

02/2018
11/2017

02/2018
550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2017

02/2018

05/2018

08/2018
11/2017

02/2018

05/2018

08/2018
475 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2017

02/2018

05/2018
11/2017

02/2018

05/2018
370 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

03/2018
11/2017

03/2018
640 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

04/2018
11/2017

04/2018
660 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

05/2018
11/2017

05/2018
660 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2017

05/2018

11/2018

05/2019
11/2017

05/2018

11/2018

05/2019
680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2017

05/2018

11/2018
11/2017

05/2018

11/2018
630 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

06/2018
11/2017

06/2018
720 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

07/2018
11/2017

07/2018
810 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

08/2018
11/2017

08/2018
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

09/2018
11/2017

09/2018
980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

10/2018
11/2017

10/2018
1,010 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

11/2018
11/2017

11/2018
1,040 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2017

11/2018

11/2019

11/2020
11/2017

11/2018

11/2019

11/2020
790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2017

11/2018

11/2019
11/2017

11/2018

11/2019
740 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

12/2018
11/2017

12/2018
1,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

01/2019
11/2017

01/2019
1,210 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

02/2019
11/2017

02/2019
1,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

03/2019
11/2017

03/2019
1,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

04/2019
11/2017

04/2019
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

05/2019
11/2017

05/2019
1,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

06/2019
11/2017

06/2019
1,540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

07/2019
11/2017

07/2019
1,590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

08/2019
11/2017

08/2019
1,630 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

09/2019
11/2017

09/2019
1,680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

10/2019
11/2017

10/2019
1,730 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

11/2019
11/2017

11/2019
1,790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

12/2019
11/2017

12/2019
1,840 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

01/2020
11/2017

01/2020
1,890 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

02/2020
11/2017

02/2020
1,920 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

03/2020
11/2017

03/2020
1,940 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

04/2020
11/2017

04/2020
1,980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

05/2020
11/2017

05/2020
2,020 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

06/2020
11/2017

06/2020
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

07/2020
11/2017

07/2020
2,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

08/2020
11/2017

08/2020
2,130 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

09/2020
11/2017

09/2020
2,170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

10/2020
11/2017

10/2020
2,210 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

11/2020
11/2017

11/2020
2,240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

12/2020
11/2017

12/2020
2,260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

01/2021
11/2017

01/2021
2,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

02/2021
11/2017

02/2021
2,320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

03/2021
11/2017

03/2021
2,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

04/2021
11/2017

04/2021
2,370 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

05/2021
11/2017

05/2021
2,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

06/2021
11/2017

06/2021
2,420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

07/2021
11/2017

07/2021
2,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

08/2021
11/2017

08/2021
2,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

09/2021
11/2017

09/2021
2,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

10/2021
11/2017

10/2021
2,510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

11/2021
11/2017

11/2021
2,530 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

12/2021
11/2017

12/2021
2,560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

01/2022
11/2017

01/2022
2,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

02/2022
11/2017

02/2022
2,630 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

03/2022
11/2017

03/2022
2,660 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

04/2022
11/2017

04/2022
2,680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

05/2022
11/2017

05/2022
2,690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

06/2022
11/2017

06/2022
2,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

07/2022
11/2017

07/2022
2,730 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

08/2022
11/2017

08/2022
2,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

09/2022
11/2017

09/2022
2,760 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2017

10/2022
11/2017

12/2025
2,790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2017

01/2018

02/2018

03/2018
12/2017

01/2018

02/2018

03/2018
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2017

01/2018

02/2018
12/2017

01/2018

02/2018
70 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

01/2018
12/2017

01/2018
190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

02/2018
12/2017

02/2018
320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2017

03/2018

06/2018

09/2018
12/2017

03/2018

06/2018

09/2018
320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2017

03/2018

06/2018
12/2017

03/2018

06/2018
260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

03/2018
12/2017

03/2018
420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

04/2018
12/2017

04/2018
460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

05/2018
12/2017

05/2018
490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

06/2018
12/2017

06/2018
590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2017

06/2018

12/2018

06/2019
12/2017

06/2018

12/2018

06/2019
470 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2017

06/2018

12/2018
12/2017

06/2018

12/2018
380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

07/2018
12/2017

07/2018
640 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

08/2018
12/2017

08/2018
690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

09/2018
12/2017

09/2018
780 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

10/2018
12/2017

10/2018
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

11/2018
12/2017

11/2018
1,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

12/2018
12/2017

12/2018
1,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2017

12/2018

12/2019

12/2020
12/2017

12/2018

12/2019

12/2020
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2017

12/2018

12/2019
12/2017

12/2018

12/2019
670 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

01/2019
12/2017

01/2019
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

02/2019
12/2017

02/2019
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

03/2019
12/2017

03/2019
1,320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

04/2019
12/2017

04/2019
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

05/2019
12/2017

05/2019
1,470 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

06/2019
12/2017

06/2019
1,520 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

07/2019
12/2017

07/2019
1,540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

08/2019
12/2017

08/2019
1,570 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

09/2019
12/2017

09/2019
1,590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

10/2019
12/2017

10/2019
1,630 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

11/2019
12/2017

11/2019
1,680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

12/2019
12/2017

12/2019
1,710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

01/2020
12/2017

01/2020
1,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

02/2020
12/2017

02/2020
1,790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

03/2020
12/2017

03/2020
1,840 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

04/2020
12/2017

04/2020
1,890 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

05/2020
12/2017

05/2020
1,940 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

06/2020
12/2017

06/2020
1,990 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

07/2020
12/2017

07/2020
2,040 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

08/2020
12/2017

08/2020
2,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

09/2020
12/2017

09/2020
2,130 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

10/2020
12/2017

10/2020
2,160 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

11/2020
12/2017

11/2020
2,180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

12/2020
12/2017

12/2020
2,190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

01/2021
12/2017

01/2021
2,220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

02/2021
12/2017

02/2021
2,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

03/2021
12/2017

03/2021
2,270 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

04/2021
12/2017

04/2021
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

05/2021
12/2017

05/2021
2,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

06/2021
12/2017

06/2021
2,320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

07/2021
12/2017

07/2021
2,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

08/2021
12/2017

08/2021
2,360 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

09/2021
12/2017

09/2021
2,380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

10/2021
12/2017

10/2021
2,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

11/2021
12/2017

11/2021
2,420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

12/2021
12/2017

12/2021
2,440 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

01/2022
12/2017

01/2022
2,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

02/2022
12/2017

02/2022
2,480 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

03/2022
12/2017

03/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

04/2022
12/2017

04/2022
2,510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

05/2022
12/2017

05/2022
2,520 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

06/2022
12/2017

06/2022
2,540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

07/2022
12/2017

07/2022
2,580 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

08/2022
12/2017

08/2022
2,610 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

09/2022
12/2017

09/2022
2,640 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2017

10/2022
12/2017

12/2025
2,680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
01/2018

02/2018

03/2018
01/2018

02/2018

03/2018
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

02/2018
01/2018

02/2018
130 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2018

02/2018

03/2018

04/2018
01/2018

02/2018

03/2018

04/2018
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

03/2018
01/2018

03/2018
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2018

04/2018

07/2018

10/2018
01/2018

04/2018

07/2018

10/2018
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
01/2018

04/2018

07/2018
01/2018

04/2018

07/2018
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

04/2018
01/2018

04/2018
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

05/2018
01/2018

05/2018
380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

06/2018
01/2018

06/2018
450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2018

07/2018

01/2019

07/2019
01/2018

07/2018

01/2019

07/2019
370 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
01/2018

07/2018

01/2019
01/2018

07/2018

01/2019
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

07/2018
01/2018

07/2018
510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

08/2018
01/2018

08/2018
620 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

09/2018
01/2018

09/2018
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

10/2018
01/2018

10/2018
820 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

11/2018
01/2018

11/2018
920 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

12/2018
01/2018

12/2018
1,010 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

01/2019
01/2018

01/2019
1,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2018

01/2019

01/2020

01/2021
01/2018

01/2019

01/2020

01/2021
790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
01/2018

01/2019

01/2020
01/2018

01/2019

01/2020
670 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

02/2019
01/2018

02/2019
1,190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

03/2019
01/2018

03/2019
1,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

04/2019
01/2018

04/2019
1,380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

05/2019
01/2018

05/2019
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

06/2019
01/2018

06/2019
1,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

07/2019
01/2018

07/2019
1,510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

08/2019
01/2018

08/2019
1,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

09/2019
01/2018

09/2019
1,570 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

10/2019
01/2018

10/2019
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

11/2019
01/2018

11/2019
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

12/2019
01/2018

12/2019
1,690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

01/2020
01/2018

01/2020
1,720 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

02/2020
01/2018

02/2020
1,760 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

03/2020
01/2018

03/2020
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

04/2020
01/2018

04/2020
1,830 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

05/2020
01/2018

05/2020
1,860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

06/2020
01/2018

06/2020
1,890 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

07/2020
01/2018

07/2020
1,920 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

08/2020
01/2018

08/2020
1,970 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

09/2020
01/2018

09/2020
2,010 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

10/2020
01/2018

10/2020
2,030 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

11/2020
01/2018

11/2020
2,060 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

12/2020
01/2018

12/2020
2,070 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

01/2021
01/2018

01/2021
2,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

02/2021
01/2018

02/2021
2,120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

03/2021
01/2018

03/2021
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

04/2021
01/2018

04/2021
2,170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

05/2021
01/2018

05/2021
2,180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

06/2021
01/2018

06/2021
2,210 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

07/2021
01/2018

07/2021
2,240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

08/2021
01/2018

08/2021
2,260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

09/2021
01/2018

09/2021
2,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

10/2021
01/2018

10/2021
2,330 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

11/2021
01/2018

11/2021
2,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

12/2021
01/2018

12/2021
2,360 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

01/2022
01/2018

01/2022
2,380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

02/2022
01/2018

02/2022
2,410 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

03/2022
01/2018

03/2022
2,440 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

04/2022
01/2018

04/2022
2,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

05/2022
01/2018

05/2022
2,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

06/2022
01/2018

06/2022
2,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

07/2022
01/2018

07/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

08/2022
01/2018

08/2022
2,530 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

09/2022
01/2018

09/2022
2,560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2018

10/2022
01/2018

12/2025
2,590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2018

03/2018

04/2018

05/2018
02/2018

03/2018

04/2018

05/2018
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2018

03/2018

04/2018
02/2018

03/2018

04/2018
50 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

03/2018
02/2018

03/2018
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

04/2018
02/2018

04/2018
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2018

05/2018

08/2018

11/2018
02/2018

05/2018

08/2018

11/2018
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2018

05/2018

08/2018
02/2018

05/2018

08/2018
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

05/2018
02/2018

05/2018
290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

06/2018
02/2018

06/2018
370 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

07/2018
02/2018

07/2018
450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2018

08/2018

02/2019

08/2019
02/2018

08/2018

02/2019

08/2019
360 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2018

08/2018

02/2019
02/2018

08/2018

02/2019
270 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

08/2018
02/2018

08/2018
560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

09/2018
02/2018

09/2018
650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

10/2018
02/2018

10/2018
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

11/2018
02/2018

11/2018
870 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

12/2018
02/2018

12/2018
970 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

01/2019
02/2018

01/2019
1,060 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

02/2019
02/2018

02/2019
1,140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2018

02/2019

02/2020

02/2021
02/2018

02/2019

02/2020

02/2021
870 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2018

02/2019

02/2020
02/2018

02/2019

02/2020
680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

03/2019
02/2018

03/2019
1,260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

04/2019
02/2018

04/2019
1,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

05/2019
02/2018

05/2019
1,410 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

06/2019
02/2018

06/2019
1,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

07/2019
02/2018

07/2019
1,480 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

08/2019
02/2018

08/2019
1,510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

09/2019
02/2018

09/2019
1,530 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

10/2019
02/2018

10/2019
1,570 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

11/2019
02/2018

11/2019
1,610 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

12/2019
02/2018

12/2019
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

01/2020
02/2018

01/2020
1,690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

02/2020
02/2018

02/2020
1,720 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

03/2020
02/2018

03/2020
1,760 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

04/2020
02/2018

04/2020
1,790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

05/2020
02/2018

05/2020
1,820 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

06/2020
02/2018

06/2020
1,860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

07/2020
02/2018

07/2020
1,880 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

08/2020
02/2018

08/2020
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

09/2020
02/2018

09/2020
1,930 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

10/2020
02/2018

10/2020
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

11/2020
02/2018

11/2020
1,980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

12/2020
02/2018

12/2020
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

01/2021
02/2018

01/2021
2,030 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

02/2021
02/2018

02/2021
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

03/2021
02/2018

03/2021
2,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

04/2021
02/2018

04/2021
2,120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

05/2021
02/2018

05/2021
2,140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

06/2021
02/2018

06/2021
2,170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

07/2021
02/2018

07/2021
2,190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

08/2021
02/2018

08/2021
2,220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

09/2021
02/2018

09/2021
2,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

10/2021
02/2018

10/2021
2,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

11/2021
02/2018

11/2021
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

12/2021
02/2018

12/2021
2,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

01/2022
02/2018

01/2022
2,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

02/2022
02/2018

02/2022
2,370 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

03/2022
02/2018

03/2022
2,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

04/2022
02/2018

04/2022
2,410 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

05/2022
02/2018

05/2022
2,420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

06/2022
02/2018

06/2022
2,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

07/2022
02/2018

07/2022
2,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

08/2022
02/2018

08/2022
2,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

09/2022
02/2018

09/2022
2,510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

10/2022
02/2018

12/2025
2,540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
03/2018

04/2018

05/2018
03/2018

04/2018

05/2018
50 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

04/2018
03/2018

04/2018
110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2018

04/2018

05/2018

06/2018
03/2018

04/2018

05/2018

06/2018
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

05/2018
03/2018

05/2018
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2018

06/2018

09/2018

12/2018
03/2018

06/2018

09/2018

12/2018
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
03/2018

06/2018

09/2018
03/2018

06/2018

09/2018
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

06/2018
03/2018

06/2018
270 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

07/2018
03/2018

07/2018
380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

08/2018
03/2018

08/2018
470 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2018

09/2018

03/2019

09/2019
03/2018

09/2018

03/2019

09/2019
370 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
03/2018

09/2018

03/2019
03/2018

09/2018

03/2019
220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

09/2018
03/2018

09/2018
560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

10/2018
03/2018

10/2018
670 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

11/2018
03/2018

11/2018
780 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

12/2018
03/2018

12/2018
880 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

01/2019
03/2018

01/2019
980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

02/2019
03/2018

02/2019
1,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

03/2019
03/2018

03/2019
1,210 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2018

03/2019

03/2020

03/2021
03/2018

03/2019

03/2020

03/2021
930 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
03/2018

03/2019

03/2020
03/2018

03/2019

03/2020
680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

04/2019
03/2018

04/2019
1,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

05/2019
03/2018

05/2019
1,360 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

06/2019
03/2018

06/2019
1,410 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

07/2019
03/2018

07/2019
1,430 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

08/2019
03/2018

08/2019
1,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

09/2019
03/2018

09/2019
1,480 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

10/2019
03/2018

10/2019
1,520 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

11/2019
03/2018

11/2019
1,560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

12/2019
03/2018

12/2019
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

01/2020
03/2018

01/2020
1,630 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

02/2020
03/2018

02/2020
1,670 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

03/2020
03/2018

03/2020
1,710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

04/2020
03/2018

04/2020
1,740 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

05/2020
03/2018

05/2020
1,770 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

06/2020
03/2018

06/2020
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

07/2020
03/2018

07/2020
1,830 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

08/2020
03/2018

08/2020
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

09/2020
03/2018

09/2020
1,870 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

10/2020
03/2018

10/2020
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

11/2020
03/2018

11/2020
1,920 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

12/2020
03/2018

12/2020
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

01/2021
03/2018

01/2021
1,970 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

02/2021
03/2018

02/2021
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

03/2021
03/2018

03/2021
2,020 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

04/2021
03/2018

04/2021
2,060 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

05/2021
03/2018

05/2021
2,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

06/2021
03/2018

06/2021
2,110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

07/2021
03/2018

07/2021
2,140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

08/2021
03/2018

08/2021
2,160 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

09/2021
03/2018

09/2021
2,190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

10/2021
03/2018

10/2021
2,230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

11/2021
03/2018

11/2021
2,240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

12/2021
03/2018

12/2021
2,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

01/2022
03/2018

01/2022
2,280 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

02/2022
03/2018

02/2022
2,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

03/2022
03/2018

03/2022
2,330 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

04/2022
03/2018

04/2022
2,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

05/2022
03/2018

05/2022
2,360 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

06/2022
03/2018

06/2022
2,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

07/2022
03/2018

07/2022
2,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

08/2022
03/2018

08/2022
2,430 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

09/2022
03/2018

09/2022
2,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2018

10/2022
03/2018

12/2025
2,480 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2018

05/2018

06/2018

07/2018
04/2018

05/2018

06/2018

07/2018
40 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
04/2018

05/2018

06/2018
04/2018

05/2018

06/2018
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

05/2018
04/2018

05/2018
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

06/2018
04/2018

06/2018
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2018

07/2018

10/2018

01/2019
04/2018

07/2018

10/2018

01/2019
140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
04/2018

07/2018

10/2018
04/2018

07/2018

10/2018
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

07/2018
04/2018

07/2018
280 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

08/2018
04/2018

08/2018
380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

09/2018
04/2018

09/2018
450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2018

10/2018

04/2019

10/2019
04/2018

10/2018

04/2019

10/2019
410 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
04/2018

10/2018

04/2019
04/2018

10/2018

04/2019
220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

10/2018
04/2018

10/2018
560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

11/2018
04/2018

11/2018
670 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

12/2018
04/2018

12/2018
780 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

01/2019
04/2018

01/2019
910 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

02/2019
04/2018

02/2019
1,020 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

03/2019
04/2018

03/2019
1,140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

04/2019
04/2018

04/2019
1,220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2018

04/2019

04/2020

04/2021
04/2018

04/2019

04/2020

04/2021
940 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
04/2018

04/2019

04/2020
04/2018

04/2019

04/2020
650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

05/2019
04/2018

05/2019
1,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

06/2019
04/2018

06/2019
1,330 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

07/2019
04/2018

07/2019
1,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

08/2019
04/2018

08/2019
1,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

09/2019
04/2018

09/2019
1,410 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

10/2019
04/2018

10/2019
1,440 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

11/2019
04/2018

11/2019
1,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

12/2019
04/2018

12/2019
1,520 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

01/2020
04/2018

01/2020
1,560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

02/2020
04/2018

02/2020
1,590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

03/2020
04/2018

03/2020
1,630 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

04/2020
04/2018

04/2020
1,660 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

05/2020
04/2018

05/2020
1,690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

06/2020
04/2018

06/2020
1,720 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

07/2020
04/2018

07/2020
1,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

08/2020
04/2018

08/2020
1,770 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

09/2020
04/2018

09/2020
1,790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

10/2020
04/2018

10/2020
1,820 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

11/2020
04/2018

11/2020
1,840 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

12/2020
04/2018

12/2020
1,860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

01/2021
04/2018

01/2021
1,890 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

02/2021
04/2018

02/2021
1,910 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

03/2021
04/2018

03/2021
1,940 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

04/2021
04/2018

04/2021
1,980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

05/2021
04/2018

05/2021
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

06/2021
04/2018

06/2021
2,030 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

07/2021
04/2018

07/2021
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

08/2021
04/2018

08/2021
2,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

09/2021
04/2018

09/2021
2,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

10/2021
04/2018

10/2021
2,140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

11/2021
04/2018

11/2021
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

12/2021
04/2018

12/2021
2,170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

01/2022
04/2018

01/2022
2,190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

02/2022
04/2018

02/2022
2,220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

03/2022
04/2018

03/2022
2,240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

04/2022
04/2018

04/2022
2,260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

05/2022
04/2018

05/2022
2,270 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

06/2022
04/2018

06/2022
2,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

07/2022
04/2018

07/2022
2,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

08/2022
04/2018

08/2022
2,330 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

09/2022
04/2018

09/2022
2,360 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2018

10/2022
04/2018

12/2025
2,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2018

06/2018

07/2018

08/2018
05/2018

06/2018

07/2018

08/2018
40 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2018

06/2018

07/2018
05/2018

06/2018

07/2018
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

06/2018
05/2018

06/2018
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

07/2018
05/2018

07/2018
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2018

08/2018

11/2018

02/2019
05/2018

08/2018

11/2018

02/2019
140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2018

08/2018

11/2018
05/2018

08/2018

11/2018
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

08/2018
05/2018

08/2018
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

09/2018
05/2018

09/2018
390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

10/2018
05/2018

10/2018
470 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2018

11/2018

05/2019

11/2019
05/2018

11/2018

05/2019

11/2019
420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2018

11/2018

05/2019
05/2018

11/2018

05/2019
220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

11/2018
05/2018

11/2018
600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

12/2018
05/2018

12/2018
720 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

01/2019
05/2018

01/2019
830 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

02/2019
05/2018

02/2019
940 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

03/2019
05/2018

03/2019
1,030 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

04/2019
05/2018

04/2019
1,110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

05/2019
05/2018

05/2019
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2018

05/2019

05/2020

05/2021
05/2018

05/2019

05/2020

05/2021
920 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2018

05/2019

05/2020
05/2018

05/2019

05/2020
650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

06/2019
05/2018

06/2019
1,270 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

07/2019
05/2018

07/2019
1,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

08/2019
05/2018

08/2019
1,320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

09/2019
05/2018

09/2019
1,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

10/2019
05/2018

10/2019
1,380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

11/2019
05/2018

11/2019
1,420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

12/2019
05/2018

12/2019
1,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

01/2020
05/2018

01/2020
1,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

02/2020
05/2018

02/2020
1,530 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

03/2020
05/2018

03/2020
1,560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

04/2020
05/2018

04/2020
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

05/2020
05/2018

05/2020
1,620 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

06/2020
05/2018

06/2020
1,660 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

07/2020
05/2018

07/2020
1,680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

08/2020
05/2018

08/2020
1,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

09/2020
05/2018

09/2020
1,730 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

10/2020
05/2018

10/2020
1,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

11/2020
05/2018

11/2020
1,770 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

12/2020
05/2018

12/2020
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

01/2021
05/2018

01/2021
1,820 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

02/2021
05/2018

02/2021
1,840 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

03/2021
05/2018

03/2021
1,870 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

04/2021
05/2018

04/2021
1,910 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

05/2021
05/2018

05/2021
1,930 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

06/2021
05/2018

06/2021
1,960 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

07/2021
05/2018

07/2021
1,980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

08/2021
05/2018

08/2021
2,010 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

09/2021
05/2018

09/2021
2,030 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

10/2021
05/2018

10/2021
2,070 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

11/2021
05/2018

11/2021
2,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

12/2021
05/2018

12/2021
2,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

01/2022
05/2018

01/2022
2,120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

02/2022
05/2018

02/2022
2,140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

03/2022
05/2018

03/2022
2,170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

04/2022
05/2018

04/2022
2,180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

05/2022
05/2018

05/2022
2,190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

06/2022
05/2018

06/2022
2,220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

07/2022
05/2018

07/2022
2,230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

08/2022
05/2018

08/2022
2,260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

09/2022
05/2018

09/2022
2,280 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2018

10/2022
05/2018

12/2025
2,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2018

07/2018

08/2018

09/2018
06/2018

07/2018

08/2018

09/2018
40 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2018

07/2018

08/2018
06/2018

07/2018

08/2018
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

07/2018
06/2018

07/2018
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

08/2018
06/2018

08/2018
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2018

09/2018

12/2018
06/2018

09/2018

12/2018
90 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

09/2018
06/2018

09/2018
290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2018

09/2018

12/2018

03/2019
06/2018

09/2018

12/2018

03/2019
140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

10/2018
06/2018

10/2018
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

11/2018
06/2018

11/2018
510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2018

12/2018

06/2019

12/2019
06/2018

12/2018

06/2019

12/2019
420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2018

12/2018

06/2019
06/2018

12/2018

06/2019
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

12/2018
06/2018

12/2018
610 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

01/2019
06/2018

01/2019
710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

02/2019
06/2018

02/2019
820 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

03/2019
06/2018

03/2019
910 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

04/2019
06/2018

04/2019
990 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

05/2019
06/2018

05/2019
1,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

06/2019
06/2018

06/2019
1,160 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2018

06/2019

06/2020

06/2021
06/2018

06/2019

06/2020

06/2021
890 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2018

06/2019

06/2020
06/2018

06/2019

06/2020
650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

07/2019
06/2018

07/2019
1,220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

08/2019
06/2018

08/2019
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

09/2019
06/2018

09/2019
1,270 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

10/2019
06/2018

10/2019
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

11/2019
06/2018

11/2019
1,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

12/2019
06/2018

12/2019
1,380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

01/2020
06/2018

01/2020
1,420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

02/2020
06/2018

02/2020
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

03/2020
06/2018

03/2020
1,470 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

04/2020
06/2018

04/2020
1,510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

05/2020
06/2018

05/2020
1,540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

06/2020
06/2018

06/2020
1,580 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

07/2020
06/2018

07/2020
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

08/2020
06/2018

08/2020
1,620 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

09/2020
06/2018

09/2020
1,640 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

10/2020
06/2018

10/2020
1,670 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

11/2020
06/2018

11/2020
1,690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

12/2020
06/2018

12/2020
1,710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

01/2021
06/2018

01/2021
1,740 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

02/2021
06/2018

02/2021
1,760 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

03/2021
06/2018

03/2021
1,780 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

04/2021
06/2018

04/2021
1,820 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

05/2021
06/2018

05/2021
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

06/2021
06/2018

06/2021
1,870 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

07/2021
06/2018

07/2021
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

08/2021
06/2018

08/2021
1,920 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

09/2021
06/2018

09/2021
1,940 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

10/2021
06/2018

10/2021
1,980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

11/2021
06/2018

11/2021
1,990 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

12/2021
06/2018

12/2021
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

01/2022
06/2018

01/2022
2,030 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

02/2022
06/2018

02/2022
2,060 USD

WTI 原油期货

WTI全称West Texas Intermediate (WTI),是西德州轻质低硫原油期货,德克萨斯是美国出产石油的州,芝商所旗下NYMEX推出的原油期货合约就是以在西德克萨斯的炼油厂生产出的商品的样本做为合约进行交易。西得克萨斯中质(WTI)原油期货合约长期以来被众多投资者视为国际能源市场衡量原油价格变化的基准价,NYMEX的WTI原油期货市场深具流动性,每天交易近24小时,可以随时有效的进入或退出市场。