Asset Class Navigation

Crude Oil Margins

开始时间 期末 维持
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2018

06/2018

07/2018

08/2018
05/2018

06/2018

07/2018

08/2018
240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2018

06/2018

07/2018
05/2018

06/2018

07/2018
210 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

06/2018
05/2018

06/2018
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

07/2018
05/2018

07/2018
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

08/2018
05/2018

08/2018
480 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2018

08/2018

11/2018

02/2019
05/2018

08/2018

11/2018

02/2019
475 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2018

08/2018

11/2018
05/2018

08/2018

11/2018
370 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

09/2018
05/2018

09/2018
540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

10/2018
05/2018

10/2018
680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

11/2018
05/2018

11/2018
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2018

11/2018

05/2019

11/2019
05/2018

11/2018

05/2019

11/2019
680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2018

11/2018

05/2019
05/2018

11/2018

05/2019
630 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

12/2018
05/2018

12/2018
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

01/2019
05/2018

01/2019
810 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

02/2019
05/2018

02/2019
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

03/2019
05/2018

03/2019
980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

04/2019
05/2018

04/2019
1,010 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

05/2019
05/2018

05/2019
1,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2018

05/2019

05/2020

05/2021
05/2018

05/2019

05/2020

05/2021
790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2018

05/2019

05/2020
05/2018

05/2019

05/2020
740 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

06/2019
05/2018

06/2019
1,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

07/2019
05/2018

07/2019
1,210 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

08/2019
05/2018

08/2019
1,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

09/2019
05/2018

09/2019
1,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

10/2019
05/2018

10/2019
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

11/2019
05/2018

11/2019
1,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

12/2019
05/2018

12/2019
1,540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

01/2020
05/2018

01/2020
1,590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

02/2020
05/2018

02/2020
1,630 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

03/2020
05/2018

03/2020
1,680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

04/2020
05/2018

04/2020
1,730 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

05/2020
05/2018

05/2020
1,790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

06/2020
05/2018

06/2020
1,840 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

07/2020
05/2018

07/2020
1,890 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

08/2020
05/2018

08/2020
1,920 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

09/2020
05/2018

09/2020
1,940 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

10/2020
05/2018

10/2020
1,980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

11/2020
05/2018

11/2020
2,020 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

12/2020
05/2018

12/2020
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

01/2021
05/2018

01/2021
2,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

02/2021
05/2018

02/2021
2,130 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

03/2021
05/2018

03/2021
2,170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

04/2021
05/2018

04/2021
2,210 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

05/2021
05/2018

05/2021
2,240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

06/2021
05/2018

06/2021
2,260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

07/2021
05/2018

07/2021
2,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

08/2021
05/2018

08/2021
2,320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

09/2021
05/2018

09/2021
2,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

10/2021
05/2018

10/2021
2,370 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

11/2021
05/2018

11/2021
2,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

12/2021
05/2018

12/2021
2,420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

01/2022
05/2018

01/2022
2,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

02/2022
05/2018

02/2022
2,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

03/2022
05/2018

03/2022
2,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

04/2022
05/2018

04/2022
2,510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

05/2022
05/2018

05/2022
2,530 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

06/2022
05/2018

06/2022
2,560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

07/2022
05/2018

07/2022
2,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

08/2022
05/2018

08/2022
2,630 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

09/2022
05/2018

09/2022
2,660 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

10/2022
05/2018

10/2022
2,680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

11/2022
05/2018

11/2022
2,690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

12/2022
05/2018

12/2022
2,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

01/2023
05/2018

01/2023
2,730 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

02/2023
05/2018

02/2023
2,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

03/2023
05/2018

03/2023
2,760 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2018

04/2023
05/2018

02/2027
2,790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2018

07/2018

08/2018
06/2018

07/2018

08/2018
90 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

07/2018
06/2018

07/2018
160 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2018

07/2018

08/2018

09/2018
06/2018

07/2018

08/2018

09/2018
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

08/2018
06/2018

08/2018
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2018

09/2018

12/2018

03/2019
06/2018

09/2018

12/2018

03/2019
380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2018

09/2018

12/2018
06/2018

09/2018

12/2018
260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

09/2018
06/2018

09/2018
420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

10/2018
06/2018

10/2018
510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

11/2018
06/2018

11/2018
590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

12/2018
06/2018

12/2018
710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2018

12/2018

06/2019

12/2019
06/2018

12/2018

06/2019

12/2019
550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2018

12/2018

06/2019
06/2018

12/2018

06/2019
580 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

01/2019
06/2018

01/2019
710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

02/2019
06/2018

02/2019
720 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

03/2019
06/2018

03/2019
860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

04/2019
06/2018

04/2019
950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

05/2019
06/2018

05/2019
1,010 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

06/2019
06/2018

06/2019
1,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2018

06/2019

06/2020

06/2021
06/2018

06/2019

06/2020

06/2021
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2018

06/2019

06/2020
06/2018

06/2019

06/2020
670 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

07/2019
06/2018

07/2019
1,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

08/2019
06/2018

08/2019
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

09/2019
06/2018

09/2019
1,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

10/2019
06/2018

10/2019
1,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

11/2019
06/2018

11/2019
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

12/2019
06/2018

12/2019
1,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

01/2020
06/2018

01/2020
1,540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

02/2020
06/2018

02/2020
1,570 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

03/2020
06/2018

03/2020
1,590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

04/2020
06/2018

04/2020
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

05/2020
06/2018

05/2020
1,690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

06/2020
06/2018

06/2020
1,720 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

07/2020
06/2018

07/2020
1,760 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

08/2020
06/2018

08/2020
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

09/2020
06/2018

09/2020
1,840 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

10/2020
06/2018

10/2020
1,890 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

11/2020
06/2018

11/2020
1,940 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

12/2020
06/2018

12/2020
1,990 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

01/2021
06/2018

01/2021
2,040 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

02/2021
06/2018

02/2021
2,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

03/2021
06/2018

03/2021
2,130 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

04/2021
06/2018

04/2021
2,160 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

05/2021
06/2018

05/2021
2,180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

06/2021
06/2018

06/2021
2,190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

07/2021
06/2018

07/2021
2,220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

08/2021
06/2018

08/2021
2,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

09/2021
06/2018

09/2021
2,270 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

10/2021
06/2018

10/2021
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

11/2021
06/2018

11/2021
2,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

12/2021
06/2018

12/2021
2,320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

01/2022
06/2018

01/2022
2,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

02/2022
06/2018

02/2022
2,360 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

03/2022
06/2018

03/2022
2,380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

04/2022
06/2018

04/2022
2,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

05/2022
06/2018

05/2022
2,420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

06/2022
06/2018

06/2022
2,440 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

07/2022
06/2018

07/2022
2,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

08/2022
06/2018

08/2022
2,480 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

09/2022
06/2018

09/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

10/2022
06/2018

10/2022
2,510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

11/2022
06/2018

11/2022
2,520 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

12/2022
06/2018

12/2022
2,540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

01/2023
06/2018

01/2023
2,580 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

02/2023
06/2018

02/2023
2,610 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

03/2023
06/2018

03/2023
2,640 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2018

04/2023
06/2018

02/2027
2,680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2018

08/2018

09/2018

10/2018
07/2018

08/2018

09/2018

10/2018
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2018

08/2018

09/2018
07/2018

08/2018

09/2018
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

08/2018
07/2018

08/2018
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

09/2018
07/2018

09/2018
260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2018

10/2018

01/2019

04/2019
07/2018

10/2018

01/2019

04/2019
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2018

10/2018

01/2019
07/2018

10/2018

01/2019
220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

10/2018
07/2018

10/2018
370 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

11/2018
07/2018

11/2018
440 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

12/2018
07/2018

12/2018
490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

01/2019
07/2018

01/2019
590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2018

01/2019

07/2019

01/2020
07/2018

01/2019

07/2019

01/2020
450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2018

01/2019

07/2019
07/2018

01/2019

07/2019
460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

02/2019
07/2018

02/2019
710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

03/2019
07/2018

03/2019
780 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

04/2019
07/2018

04/2019
860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

05/2019
07/2018

05/2019
950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

06/2019
07/2018

06/2019
1,010 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

07/2019
07/2018

07/2019
1,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2018

07/2019

07/2020

07/2021
07/2018

07/2019

07/2020

07/2021
790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2018

07/2019

07/2020
07/2018

07/2019

07/2020
670 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

08/2019
07/2018

08/2019
1,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

09/2019
07/2018

09/2019
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

10/2019
07/2018

10/2019
1,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

11/2019
07/2018

11/2019
1,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

12/2019
07/2018

12/2019
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

01/2020
07/2018

01/2020
1,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

02/2020
07/2018

02/2020
1,540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

03/2020
07/2018

03/2020
1,570 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

04/2020
07/2018

04/2020
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

05/2020
07/2018

05/2020
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

06/2020
07/2018

06/2020
1,690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

07/2020
07/2018

07/2020
1,720 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

08/2020
07/2018

08/2020
1,760 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

09/2020
07/2018

09/2020
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

10/2020
07/2018

10/2020
1,830 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

11/2020
07/2018

11/2020
1,860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

12/2020
07/2018

12/2020
1,890 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

01/2021
07/2018

01/2021
1,920 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

02/2021
07/2018

02/2021
1,970 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

03/2021
07/2018

03/2021
2,010 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

04/2021
07/2018

04/2021
2,030 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

05/2021
07/2018

05/2021
2,060 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

06/2021
07/2018

06/2021
2,070 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

07/2021
07/2018

07/2021
2,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

08/2021
07/2018

08/2021
2,120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

09/2021
07/2018

09/2021
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

10/2021
07/2018

10/2021
2,170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

11/2021
07/2018

11/2021
2,180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

12/2021
07/2018

12/2021
2,210 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

01/2022
07/2018

01/2022
2,240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

02/2022
07/2018

02/2022
2,260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

03/2022
07/2018

03/2022
2,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

04/2022
07/2018

04/2022
2,330 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

05/2022
07/2018

05/2022
2,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

06/2022
07/2018

06/2022
2,360 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

07/2022
07/2018

07/2022
2,380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

08/2022
07/2018

08/2022
2,410 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

09/2022
07/2018

09/2022
2,440 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

10/2022
07/2018

10/2022
2,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

11/2022
07/2018

11/2022
2,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

12/2022
07/2018

12/2022
2,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

01/2023
07/2018

01/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

02/2023
07/2018

02/2023
2,530 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

03/2023
07/2018

03/2023
2,560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2018

04/2023
07/2018

02/2027
2,590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2018

09/2018

10/2018
08/2018

09/2018

10/2018
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2018

09/2018

10/2018

11/2018
08/2018

09/2018

10/2018

11/2018
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

09/2018
08/2018

09/2018
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

10/2018
08/2018

10/2018
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2018

11/2018

02/2019

05/2019
08/2018

11/2018

02/2019

05/2019
240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2018

11/2018

02/2019
08/2018

11/2018

02/2019
180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

11/2018
08/2018

11/2018
290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

12/2018
08/2018

12/2018
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

01/2019
08/2018

01/2019
470 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2018

02/2019

08/2019

02/2020
08/2018

02/2019

08/2019

02/2020
360 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2018

02/2019

08/2019
08/2018

02/2019

08/2019
320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

02/2019
08/2018

02/2019
590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

03/2019
08/2018

03/2019
710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

04/2019
08/2018

04/2019
780 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

05/2019
08/2018

05/2019
860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

06/2019
08/2018

06/2019
950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

07/2019
08/2018

07/2019
1,010 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

08/2019
08/2018

08/2019
1,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2018

08/2019

08/2020

08/2021
08/2018

08/2019

08/2020

08/2021
870 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2018

08/2019

08/2020
08/2018

08/2019

08/2020
680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

09/2019
08/2018

09/2019
1,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

10/2019
08/2018

10/2019
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

11/2019
08/2018

11/2019
1,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

12/2019
08/2018

12/2019
1,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

01/2020
08/2018

01/2020
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

02/2020
08/2018

02/2020
1,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

03/2020
08/2018

03/2020
1,530 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

04/2020
08/2018

04/2020
1,570 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

05/2020
08/2018

05/2020
1,610 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

06/2020
08/2018

06/2020
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

07/2020
08/2018

07/2020
1,690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

08/2020
08/2018

08/2020
1,720 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

09/2020
08/2018

09/2020
1,760 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

10/2020
08/2018

10/2020
1,790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

11/2020
08/2018

11/2020
1,820 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

12/2020
08/2018

12/2020
1,860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

01/2021
08/2018

01/2021
1,880 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

02/2021
08/2018

02/2021
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

03/2021
08/2018

03/2021
1,930 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

04/2021
08/2018

04/2021
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

05/2021
08/2018

05/2021
1,980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

06/2021
08/2018

06/2021
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

07/2021
08/2018

07/2021
2,030 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

08/2021
08/2018

08/2021
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

09/2021
08/2018

09/2021
2,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

10/2021
08/2018

10/2021
2,120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

11/2021
08/2018

11/2021
2,140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

12/2021
08/2018

12/2021
2,170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

01/2022
08/2018

01/2022
2,190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

02/2022
08/2018

02/2022
2,220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

03/2022
08/2018

03/2022
2,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

04/2022
08/2018

04/2022
2,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

05/2022
08/2018

05/2022
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

06/2022
08/2018

06/2022
2,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

07/2022
08/2018

07/2022
2,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

08/2022
08/2018

08/2022
2,370 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

09/2022
08/2018

09/2022
2,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

10/2022
08/2018

10/2022
2,410 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

11/2022
08/2018

11/2022
2,420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

12/2022
08/2018

12/2022
2,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

01/2023
08/2018

01/2023
2,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

02/2023
08/2018

02/2023
2,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

03/2023
08/2018

03/2023
2,510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2018

04/2023
08/2018

02/2027
2,540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2018

10/2018

11/2018
09/2018

10/2018

11/2018
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

10/2018
09/2018

10/2018
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2018

10/2018

11/2018

12/2018
09/2018

10/2018

11/2018

12/2018
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

11/2018
09/2018

11/2018
170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2018

12/2018

03/2019

06/2019
09/2018

12/2018

03/2019

06/2019
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2018

12/2018

03/2019
09/2018

12/2018

03/2019
140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

12/2018
09/2018

12/2018
250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

01/2019
09/2018

01/2019
330 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

02/2019
09/2018

02/2019
470 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2018

03/2019

09/2019

03/2020
09/2018

03/2019

09/2019

03/2020
370 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2018

03/2019

09/2019
09/2018

03/2019

09/2019
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

03/2019
09/2018

03/2019
590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

04/2019
09/2018

04/2019
710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

05/2019
09/2018

05/2019
780 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

06/2019
09/2018

06/2019
860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

07/2019
09/2018

07/2019
950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

08/2019
09/2018

08/2019
1,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

09/2019
09/2018

09/2019
1,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2018

09/2019

09/2020

09/2021
09/2018

09/2019

09/2020

09/2021
930 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2018

09/2019

09/2020
09/2018

09/2019

09/2020
680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

10/2019
09/2018

10/2019
1,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

11/2019
09/2018

11/2019
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

12/2019
09/2018

12/2019
1,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

01/2020
09/2018

01/2020
1,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

02/2020
09/2018

02/2020
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

03/2020
09/2018

03/2020
1,480 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

04/2020
09/2018

04/2020
1,520 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

05/2020
09/2018

05/2020
1,560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

06/2020
09/2018

06/2020
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

07/2020
09/2018

07/2020
1,630 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

08/2020
09/2018

08/2020
1,670 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

09/2020
09/2018

09/2020
1,710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

10/2020
09/2018

10/2020
1,740 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

11/2020
09/2018

11/2020
1,770 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

12/2020
09/2018

12/2020
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

01/2021
09/2018

01/2021
1,830 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

02/2021
09/2018

02/2021
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

03/2021
09/2018

03/2021
1,870 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

04/2021
09/2018

04/2021
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

05/2021
09/2018

05/2021
1,920 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

06/2021
09/2018

06/2021
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

07/2021
09/2018

07/2021
1,970 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

08/2021
09/2018

08/2021
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

09/2021
09/2018

09/2021
2,020 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

10/2021
09/2018

10/2021
2,060 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

11/2021
09/2018

11/2021
2,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

12/2021
09/2018

12/2021
2,110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

01/2022
09/2018

01/2022
2,140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

02/2022
09/2018

02/2022
2,160 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

03/2022
09/2018

03/2022
2,190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

04/2022
09/2018

04/2022
2,230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

05/2022
09/2018

05/2022
2,240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

06/2022
09/2018

06/2022
2,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

07/2022
09/2018

07/2022
2,280 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

08/2022
09/2018

08/2022
2,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

09/2022
09/2018

09/2022
2,330 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

10/2022
09/2018

10/2022
2,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

11/2022
09/2018

11/2022
2,360 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

12/2022
09/2018

12/2022
2,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

01/2023
09/2018

01/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

02/2023
09/2018

02/2023
2,430 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

03/2023
09/2018

03/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2018

04/2023
09/2018

02/2027
2,480 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2018

11/2018

12/2018
10/2018

11/2018

12/2018
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

11/2018
10/2018

11/2018
90 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2018

11/2018

12/2018

01/2019
10/2018

11/2018

12/2018

01/2019
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

12/2018
10/2018

12/2018
160 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2018

01/2019

04/2019

07/2019
10/2018

01/2019

04/2019

07/2019
140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2018

01/2019

04/2019
10/2018

01/2019

04/2019
140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

01/2019
10/2018

01/2019
240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

02/2019
10/2018

02/2019
320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

03/2019
10/2018

03/2019
450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2018

04/2019

10/2019

04/2020
10/2018

04/2019

10/2019

04/2020
410 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2018

04/2019

10/2019
10/2018

04/2019

10/2019
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

04/2019
10/2018

04/2019
590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

05/2019
10/2018

05/2019
710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

06/2019
10/2018

06/2019
780 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

07/2019
10/2018

07/2019
860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

08/2019
10/2018

08/2019
950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

09/2019
10/2018

09/2019
990 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

10/2019
10/2018

10/2019
1,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2018

10/2019

10/2020

10/2021
10/2018

10/2019

10/2020

10/2021
940 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2018

10/2019

10/2020
10/2018

10/2019

10/2020
650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

11/2019
10/2018

11/2019
1,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

12/2019
10/2018

12/2019
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

01/2020
10/2018

01/2020
1,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

02/2020
10/2018

02/2020
1,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

03/2020
10/2018

03/2020
1,410 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

04/2020
10/2018

04/2020
1,440 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

05/2020
10/2018

05/2020
1,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

06/2020
10/2018

06/2020
1,520 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

07/2020
10/2018

07/2020
1,560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

08/2020
10/2018

08/2020
1,590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

09/2020
10/2018

09/2020
1,630 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

10/2020
10/2018

10/2020
1,660 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

11/2020
10/2018

11/2020
1,690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

12/2020
10/2018

12/2020
1,720 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

01/2021
10/2018

01/2021
1,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

02/2021
10/2018

02/2021
1,770 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

03/2021
10/2018

03/2021
1,790 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

04/2021
10/2018

04/2021
1,820 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

05/2021
10/2018

05/2021
1,840 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

06/2021
10/2018

06/2021
1,860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

07/2021
10/2018

07/2021
1,890 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

08/2021
10/2018

08/2021
1,910 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

09/2021
10/2018

09/2021
1,940 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

10/2021
10/2018

10/2021
1,980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

11/2021
10/2018

11/2021
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

12/2021
10/2018

12/2021
2,030 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

01/2022
10/2018

01/2022
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

02/2022
10/2018

02/2022
2,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

03/2022
10/2018

03/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

04/2022
10/2018

04/2022
2,140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

05/2022
10/2018

05/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

06/2022
10/2018

06/2022
2,170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

07/2022
10/2018

07/2022
2,190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

08/2022
10/2018

08/2022
2,220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

09/2022
10/2018

09/2022
2,240 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

10/2022
10/2018

10/2022
2,260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

11/2022
10/2018

11/2022
2,270 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

12/2022
10/2018

12/2022
2,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

01/2023
10/2018

01/2023
2,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

02/2023
10/2018

02/2023
2,330 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

03/2023
10/2018

03/2023
2,360 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2018

04/2023
10/2018

02/2027
2,390 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
11/2018

12/2018

01/2019
11/2018

12/2018

01/2019
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

12/2018
11/2018

12/2018
90 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2018

12/2018

01/2019

02/2019
11/2018

12/2018

01/2019

02/2019
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

01/2019
11/2018

01/2019
160 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
11/2018

02/2019

05/2019
11/2018

02/2019

05/2019
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

02/2019
11/2018

02/2019
220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2018

02/2019

05/2019

08/2019
11/2018

02/2019

05/2019

08/2019
140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

03/2019
11/2018

03/2019
320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

04/2019
11/2018

04/2019
430 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2018

05/2019

11/2019

05/2020
11/2018

05/2019

11/2019

05/2020
420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
11/2018

05/2019

11/2019
11/2018

05/2019

11/2019
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

05/2019
11/2018

05/2019
590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

06/2019
11/2018

06/2019
710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

07/2019
11/2018

07/2019
780 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

08/2019
11/2018

08/2019
860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

09/2019
11/2018

09/2019
950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

10/2019
11/2018

10/2019
990 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

11/2019
11/2018

11/2019
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2018

11/2019

11/2020

11/2021
11/2018

11/2019

11/2020

11/2021
920 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
11/2018

11/2019

11/2020
11/2018

11/2019

11/2020
650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

12/2019
11/2018

12/2019
1,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

01/2020
11/2018

01/2020
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

02/2020
11/2018

02/2020
1,290 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

03/2020
11/2018

03/2020
1,340 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

04/2020
11/2018

04/2020
1,380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

05/2020
11/2018

05/2020
1,420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

06/2020
11/2018

06/2020
1,460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

07/2020
11/2018

07/2020
1,490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

08/2020
11/2018

08/2020
1,530 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

09/2020
11/2018

09/2020
1,560 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

10/2020
11/2018

10/2020
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

11/2020
11/2018

11/2020
1,620 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

12/2020
11/2018

12/2020
1,660 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

01/2021
11/2018

01/2021
1,680 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

02/2021
11/2018

02/2021
1,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

03/2021
11/2018

03/2021
1,730 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

04/2021
11/2018

04/2021
1,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

05/2021
11/2018

05/2021
1,770 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

06/2021
11/2018

06/2021
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

07/2021
11/2018

07/2021
1,820 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

08/2021
11/2018

08/2021
1,840 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

09/2021
11/2018

09/2021
1,870 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

10/2021
11/2018

10/2021
1,910 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

11/2021
11/2018

11/2021
1,930 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

12/2021
11/2018

12/2021
1,960 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

01/2022
11/2018

01/2022
1,980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

02/2022
11/2018

02/2022
2,010 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

03/2022
11/2018

03/2022
2,030 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

04/2022
11/2018

04/2022
2,070 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

05/2022
11/2018

05/2022
2,080 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

06/2022
11/2018

06/2022
2,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

07/2022
11/2018

07/2022
2,120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

08/2022
11/2018

08/2022
2,140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

09/2022
11/2018

09/2022
2,170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

10/2022
11/2018

10/2022
2,180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

11/2022
11/2018

11/2022
2,190 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

12/2022
11/2018

12/2022
2,220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

01/2023
11/2018

01/2023
2,230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

02/2023
11/2018

02/2023
2,260 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

03/2023
11/2018

03/2023
2,280 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2018

04/2023
11/2018

02/2027
2,310 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2018

01/2019

02/2019
12/2018

01/2019

02/2019
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

01/2019
12/2018

01/2019
90 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2018

01/2019

02/2019

03/2019
12/2018

01/2019

02/2019

03/2019
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

02/2019
12/2018

02/2019
160 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2018

03/2019

06/2019
12/2018

03/2019

06/2019
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2018

03/2019

06/2019

09/2019
12/2018

03/2019

06/2019

09/2019
140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

03/2019
12/2018

03/2019
220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

04/2019
12/2018

04/2019
320 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

05/2019
12/2018

05/2019
430 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2018

06/2019

12/2019

06/2020
12/2018

06/2019

12/2019

06/2020
420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2018

06/2019

12/2019
12/2018

06/2019

12/2019
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

06/2019
12/2018

06/2019
590 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

07/2019
12/2018

07/2019
710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

08/2019
12/2018

08/2019
780 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

09/2019
12/2018

09/2019
860 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

10/2019
12/2018

10/2019
950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

11/2019
12/2018

11/2019
990 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

12/2019
12/2018

12/2019
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2018

12/2019

12/2020

12/2021
12/2018

12/2019

12/2020

12/2021
890 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2018

12/2019

12/2020
12/2018

12/2019

12/2020
650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

01/2020
12/2018

01/2020
1,090 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

02/2020
12/2018

02/2020
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

03/2020
12/2018

03/2020
1,270 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

04/2020
12/2018

04/2020
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

05/2020
12/2018

05/2020
1,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

06/2020
12/2018

06/2020
1,380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

07/2020
12/2018

07/2020
1,420 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

08/2020
12/2018

08/2020
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

09/2020
12/2018

09/2020
1,470 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

10/2020
12/2018

10/2020
1,510 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

11/2020
12/2018

11/2020
1,540 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

12/2020
12/2018

12/2020
1,580 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

01/2021
12/2018

01/2021
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

02/2021
12/2018

02/2021
1,620 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

03/2021
12/2018

03/2021
1,640 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

04/2021
12/2018

04/2021
1,670 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

05/2021
12/2018

05/2021
1,690 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

06/2021
12/2018

06/2021
1,710 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

07/2021
12/2018

07/2021
1,740 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

08/2021
12/2018

08/2021
1,760 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

09/2021
12/2018

09/2021
1,780 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

10/2021
12/2018

10/2021
1,820 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

11/2021
12/2018

11/2021
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

12/2021
12/2018

12/2021
1,870 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

01/2022
12/2018

01/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

02/2022
12/2018

02/2022
1,920 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

03/2022
12/2018

03/2022
1,940 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

04/2022
12/2018

04/2022
1,980 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

05/2022
12/2018

05/2022
1,990 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

06/2022
12/2018

06/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

07/2022
12/2018

07/2022
2,030 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2018

08/2022
12/2018

08/2022
2,060 USD

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本